ၿမိတ္ပုလဲေျမ

ၿမိတ္ပုလဲေျမမွ ေႏြးေထြးစြာႀကိဳဆိုပါ၏။

ၿမိတ္ပုလဲေျမ

ၿမိတ္ပုလဲေျမမွ ေႏြးေထြးစြာႀကိဳဆိုပါ၏။

ၿမိတ္ပုလဲေျမ

ၿမိတ္ပုလဲေျမမွ ေႏြးေထြးစြာႀကိဳဆိုပါ၏။

ၿမိတ္ပုလဲေျမ

ၿမိတ္ပုလဲေျမမွ ေႏြးေထြးစြာႀကိဳဆိုပါ၏။

Wednesday, May 27, 2015

ၿမိတ္ေဒသ မဂၤလာေဆာင္ ဓေလ့ၿမိတ္ေဒသ မဂၤလာေဆာင္ ဓေလ့

((((( ရန္ကုန္တကၠသုိလ္ သမုိင္း မဟာ၀ိဇၨာဘဲြ႕ အတြက္ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္တြင္ ေဒၚရီရီသက္ ျပဳစုေသာ ကုိလုိနီေခတ္ ၿမိတ္ခရုိင္ သမုိင္း (၁၉၄၁-၁၉၄၈ ) စာတမ္းမွ ေကာက္ႏုတ္ ေဖာ္ျပပါသည္။ ))))

ၿမိတ္ေဒသ မဂၤလာေဆာင္ ဓေလ့မွာ ထူးျခားသည္ကုိ ေတြ႔ရွိရသည္။ ဗုဒၶဘာသာ၏ အဆံုးအမမ်ား၊ နိတိက်မ္းမ်ား၏ အဆုိအမိန္႔မ်ားကုိ လုိက္နာၾကသည္။ သားပ်ိဳး သမီးပ်ိဳတုိ႔ကုိ ထိမ္းျမား လက္ထပ္ ေပးရာတြင္ ဒုတိယ ကမၻာစစ္ မျဖစ္မီ အခါကာလကမူ ေရွးအစဥ္အလာမ်ား အတုိင္း ေမာင္လွယ္ ႏွမလယ္ စနစ္ ကုိ က်င့္သံုး ၾကေလသည္။ 


တနသၤာရီၿမိဳ႕ - ေမာေတာင္လမ္းပိုင္း ျပဳလုပ္ေနေသာ ထို္င္းနိုင္ငံသား (၁) ဦးေရနစ္ေသဆုံး

တနသၤာရီၿမိဳ႕ - ေမာေတာင္လမ္းပိုင္း ျပဳလုပ္ေနေသာ ထို္င္းနိုင္ငံသား (၁) ဦးေရနစ္ေသဆုံး

တနသၤာရီ တိုင္းေဒသႀကီး၊ တနသၤာရီၿမိဳ႕နယ္၊ သိန္ခြန္းေက်းရြာ အေရွ႕ဘက္ (၁) ဖါလုံခန္႔အကြာ အက်ယ္ (၁၀၀) ေပ၊ အနက္ (၁၅) ေပခန္႔ ရွိေသာ သိန္ခြန္းေခ်ာင္းတြင္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၂၅) ရက္ေန႕ ညေန (၃) နာရီ အခ်ိန္ တနသၤာရီ- ေမာေတာင္ လမ္းအပိုင္း ျပဳျပင္ေနေသာ ထိုင္းနိုင္ငံသား Mr Somsak Chontha အသက္ (၂၀)ႏွစ္ သည္ ထို္င္းနိုင္ငံသား (၃) ဦးႏွင့္ အတူ လုပ္ငန္းခြင္ အၿပီး ေခ်ာင္းထဲသို႔ ေရဆင္းခ်ဳိးစဥ္ ေရနစ္ ေသဆုံးခဲ့သျဖင့္ သိန္ခြန္းေက်းရြာ ရာအိမ္မွဴး ဦးယဥ္ေအး နွင့္ အဖဲြ႕မွ လိုက္လံရွာေဖြရာ ယင္းေန႔ ညေန(၄)နာရီခဲြ အခ်ိန္တြင္ ၄င္းေနရာတြင္ပင္ အေလာင္းအား ျပင္ပ ဒဏ္ရာမရွိဘဲ ေတြ႔ရွိရေၾကာင္း သိရွိရသည္။

Tuesday, May 26, 2015

လူသိနည္းသည့္ ရတနာ တစ္ပါး သုိ႔မဟုတ္ ခ႐ုအုန္း အျမဳေတ

 လူသိနည္းသည့္ ရတနာ တစ္ပါး သုိ႔မဟုတ္ ခ႐ုအုန္း အျမဳေတ

ျမန္မာႏုိင္ငံ ေတာင္ဘက္ တနသၤာရီ ပင္လယ္ ကမ္း႐ုိးတန္းမွ ၿမိဳ႕မ်ားျဖစ္သည့္ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕ ဘုတ္ျပင္းၿမိဳ႕ႏွင့္ ၿမိတ္ၿမိဳ႕တုိ႔သည္ သဘာဝ ရတနာတစ္ပါး ျဖစ္သည့္ အဖုိးတန္ ကမၻာေက်ာ္ ပုလဲရတနာထြက္ရွိေသာေၾကာင့္ လူသိမ်ားသည္။ ပုလဲရတနာကို ပင္လယ္ သတၱဝါ ခ႐ုခုံးေကာင္ မ်ဳိးႏြယ္တစ္မ်ဳိး ျဖစ္သည့္ မုတ္ေကာင္မွ သဘာဝအတုိင္း သုိ႔မဟုတ္ မုတ္ေကာင္မ်ားကုိ လူသားတုိ႔က ေမြးျမဴကာ ပုလဲ ထုတ္လုပ္ ဖန္တီးၾကသည္။ အဆုိပါ ပုလဲရတနာသည္ မုတ္ေကာင္ အတြင္းမွ ျဖစ္တည္လာသည့္ ရတနာတန္းဝင္ လူသားတုိ႔ တန္ဖိုးထားရာ အျမဳေတ တစ္ပါးပင္ ျဖစ္သည္။

ဆင္းခြန္ အထူးယာယီနယ္စပ္ဂိတ္ ဖြင့္လွစ္ၿပီးေနာက္ ထိုင္းႏိုင္ငံသားမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံ သို႔ ႏွစ္ပတ္လာေရာက္ လည္ပတ္ခြင့္ ရရွိေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား တစ္ညအိပ္ ႏွစ္ရက္ခရီးသာ ထုိင္းဘက္သုိ႔ လည္ပတ္ခြင့္ရရွိ

ဆင္းခြန္ အထူး ယာယီနယ္စပ္ဂိတ္ ဖြင့္လွစ္ၿပီးေနာက္ ထိုင္းႏိုင္ငံသားမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံ သို႔ ႏွစ္ပတ္လာေရာက္ လည္ပတ္ခြင့္ ရရွိေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား တစ္ညအိပ္ ႏွစ္ရက္ခရီးသာ ထုိင္းဘက္သုိ႔ လည္ပတ္ခြင့္ရရွိ

ေဇာ္မိုးဦး ( ၿမိတ္) ၊ Eleven Media Group

ထိုင္းႏိုင္ငံ ပရာကြၽတ္ခီရီခံခ႐ိုင္ ဒန္းသိန္ခြန္းရြာရွိ ဆင္းခြန္ အထူးယာယီနယ္စပ္ဂိတ္အား ထိုင္းႏိုင္ငံမွ ဖြင့္လွစ္ၿပီးေနာက္တြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံသားမ်ား အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေမာေတာင္နယ္စပ္ဂိတ္ကို ျဖတ္သန္းၿပီး ၁၃ ရက္ ညအိပ္ ၁၄ ရက္ခရီးကို ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္လည္ပတ္ခြင့္ ရရွိေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားက ဆင္းခြန္နယ္စပ္ဂိတ္ကို ျဖတ္သန္းၿပီး တစ္ညအိပ္ ႏွစ္ရက္ခရီးသာ လည္ပတ္ခြင့္ ရရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္မွ အျမဲတန္းဂိတ္ ဖြင့္လွစ္ထားသည့္အတြက္ ယာယီနယ္စပ္ျဖတ္သန္းခြင့္ လက္မွတ္ႏွင့္ နယ္စပ္ျဖတ္သန္းခြင့္ စာအုပ္တြင္ ပါသည့္အတိုင္း ခြင့္ျပဳေပးလိုက္ရျခင္းျဖစ္ၿပီး ထိုင္းႏိုင္ငံမွမူ အထူးယာယီနယ္စပ္ဂိတ္အျဖစ္သာ ရွိေနေသာေၾကာင့္ တစ္ညအိပ္ခရီးအျဖစ္သာ ခြင့္ျပဳရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ထိုင္းႏိုင္ငံမွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ျမန္မာႏိုင္ငံသားေတြကို တစ္ညအိပ္ပဲ ေပးတာကေတာ့ နည္းလြန္းလွတယ္။ ၿပီးေတာ့ ထိုင္းလ၀ကဂိတ္မွာ ဘတ္ ၄၀၀ အေပါင္ထားခဲ့ရပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံထဲကို ျပန္အ၀င္က်ရင္ ဘတ္ ၃၀ ႏုတ္ၿပီး ၃၇၀ ျပန္ေပးပါတယ္။ ျဖတ္သန္းခ ဘတ္ ၃၀ ေပးရတဲ့ သေဘာပါ” လို႔ ဆင္းခြန္နယ္စပ္မွ ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ သြားလာခဲ့သူတစ္ဦးက ဆိုသည္။

ဖြင့္ပြဲေန႔က ၿမိတ္ၿမိဳ႕သို႔ လုပ္ငန္းကိစၥႏွင့္ အလည္အပတ္ကိစၥမ်ားျဖင့္ သြားေရာက္လည္ပတ္သူ ထိုင္းႏိုင္ငံသား ၂၈၀ ရွိၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံသား အမ်ားအျပားလည္း ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ သြားေရာက္လည္ပတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား အားေပးသည့္ တစ္ညအိပ္ ႏွစ္ရက္ခရီးမွာ နည္းပါးလြန္းေၾကာင္း လုပ္ငန္းကိစၥပဲျဖစ္ျဖစ္ အလည္အပတ္ ကိစၥပဲျဖစ္ျဖစ္ အနည္းဆံုး ႏွစ္ညအိပ္ သံုးရက္ခရီးကို ေလာေလာဆယ္ေပးထားသင့္ေၾကာင္း တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးျမတ္ကိုက ဖြင့္ပြဲမတိုင္မီ ေျပာၾကားထားခဲ့သည္။ ယာယီနယ္စပ္ဂိတ္ အေနအထားတြင္ ရွိစဥ္က ဆင္းခြန္ဂိတ္မွ ျဖတ္သန္းၿပီး သြားလာရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအား ညအိပ္ခြင့္မေပးဘဲ ညေန ၅ နာရီ ေနာက္ဆံုးထားျပန္ရေၾကာင္း၊ ယခုဂိတ္ဖြင့္ခ်ိန္မွာ နံနက္ ၆ နာရီမွ ညေန ၆ နာရီအတြင္းျဖစ္ကာ ပရာကြၽတ္ခီရီခံခ႐ိုင္ အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္ငါးခုသို႔ သြားေရာက္လည္ပတ္ႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

“လက္ရွိ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေဆာင္ရြက္ေနတာက အေပါင္သေဘာ ေကာက္ခံတာ မရွိပါဘူး။ ထိုင္းႏိုင္ငံသား အ၀င္တစ္ဦးကို ဘတ္ ၃၀ စီ ေကာက္ခံပါတယ္။ ထိုင္းႏိုင္ငံသားေတြ အေနနဲ႔ ေမာေတာင္ကိုျဖတ္သန္းၿပီး ၿမိတ္ၿမိဳ႕အထိ ၁၃ ညအိပ္ ၁၄ ရက္ခရီးကို သြားလာလို႔ ရပါတယ္” ဟု ေမာေတာင္လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕အင္အား ဦးစီးဌာနမွဴး ဦးသန္း၀င္းေဇာ္က ေျပာၾကားသည္။

ေမာေတာင္နယ္စပ္ဂိတ္ႏွင့္ ဆင္းခြန္ အထူး ယာယီနယ္စပ္ဂိတ္မွ ျမန္မာႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံသားမ်ား ျဖတ္သန္းသြားလာခြင့္ ရွိေသာ္လည္း တတိယႏိုင္ငံသားမ်ားကို သြားလာခြင့္ မေပးေသးေၾကာင္း သိရသည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိမူ၀ါဒအရ ဆင္းခြန္ဂိတ္မွာ အျမဲတန္းဂိတ္ မဟုတ္ေသးဘဲ အထူးယာယီ နယ္စပ္ဂိတ္သာ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ တစ္ညအိပ ္ခရီးသာ ခြင့္ျပဳေနရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း လူ၀င္/လူထြက္ႏွင့္ ကုန္စည္စီးဆင္းမႈ မ်ားျပားလာပါက ေလးညအိပ္ႏွင့္ ငါးရက္ခရီးအထိ သြားလာခြင့္ရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပရာကြၽတ္ခီရီခံခ႐ိုင္၀န္က ေျပာၾကားသည္။

ေအာင္ပဲြရ ပင္လယ္ေပ်ာ္တုိ႔ ျပန္လာၿပီ

ရန္ကုန္ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ ေလ့လာေရး ခရီးသြားေရာက္သည့္ ေရေၾကာင္းလူငယ္ သင္တန္းသားမ်ား ၿမိတ္ၿမိဳ႕သုိ႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိ

ၿမိတ္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ကၽြန္းစုၿမိဳ႕တုိ႔တြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည့္ ေရေၾကာင္းလူငယ္သင္တန္း အေျခခံႏွင့္ တန္းျမင့္ သင္တန္း (၁/၂၀၁၅) ၿမိတ္စခန္းႏွင့္ ကၽြန္းစုစခန္း မွ သင္တန္းသား သင္တန္းသူ မ်ားသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ တုိ႔တြင္ ရက္သတၱ (၁)ပတ္ၾကာ ေလ့လာေရး ခရီး သြားေရာက္ခဲ့ရာမွ ယေန႔ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေမလ ၂၆ ရက္ေန႔ နံနက္ပုိင္းတြင္ ၿမိတ္ၿမိဳ႕သုိ႔ တပ္မေတာ္ ေလယာဥ္ျဖင့္ ျပန္လည္ေရာက္ရွိ ခဲ့သည္။

 
 


Friday, May 22, 2015

ေရေၾကာင္း လူငယ္သင္တန္္း စခန္းေပါင္းစံု ၿပိဳင္ပဲြတြင္ ၿမိတ္စခန္းႏွင့္ ကၽြန္းစု စခန္းမွ ဆုေပါင္း (၁၄) ဆု ရရွိ

ေရေၾကာင္း လူငယ္သင္တန္္း စခန္းေပါင္းစံု ၿပိဳင္ပဲြတြင္ ၿမိတ္စခန္းႏွင့္ ကၽြန္းစု စခန္းမွ ဆုေပါင္း (၁၄) ဆု ရရွိ
--------------------------------------------
ဧရာ၀တီ ေရတပ္စခန္း ဌာနခ်ဳပ္ (ရန္ကုန္)၌ ျပဳလုပ္သည့္ ေရေၾကာင္း လူငယ္ အေျခခံႏွင့္ တန္းျမင့္ သင္တန္း (၁/၂၀၁၅) ၏ စခန္းေပါင္းစံု ၿပိဳင္ပဲြကုိ ေမလ (၁၈) ရက္ေန႔မွ (၂၀) ရက္ေန႔ အထိ က်င္းပ ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ၿပိဳင္ပဲြမ်ား ၿပီးဆံုးခ်ိန္၌ တနသၤာရီ ေရတပ္စခန္း ဌာနခ်ဳပ္ ၿမိတ္စခန္းႏွင့္ ကၽြန္းစု စခန္း တုိ႔မွ ဆုေပါင္း (၁၄)ဆု ရရွိေၾကာင္း သိရသည္။


Wednesday, May 20, 2015

ညီအစ္ကို အခ်င္းခ်င္း စကားမ်ားရာမွ ညီျဖစ္သူမွ အစ္ကုိျဖစ္သူအား ဓားျဖင့္ခုတ္သတ္ညီအစ္ကုိ အခ်င္းခ်င္းစကားမ်ား ရန္ျဖစ္ရာမွ ညီျဖစ္သူက အစ္ကုိ ျဖစ္သူအား ဓားျဖစ္ ခုတ္သတ္မႈ တစ္ခု ၿမိတ္ခရိုင္၊ တနသၤာရီၿမိဳ႕နယ္၊ တကူေက်းရြာအုပ္စု၊ ေက်ာက္စရစ္ေက်းရြာတြင္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေမလ ၁၉ ရက္ ေန႔လည္ (၁)နာရီ အခ်ိန္တြင္ ျဖစ္ပြားသည္။ Tuesday, May 19, 2015

ဘုန္းႀကီး ေက်ာင္းထုိင္ဆရာေတာ္ ႀကိဳးဆြဲခ်ေသဆံုးမႈ တနသၤာရီၿမိဳ႕နယ္၌ ျဖစ္ပြားတနသၤာရီတုိင္း ေဒသႀကီး၊ ၿမိတ္ခရိုင္၊ တနသၤာရီၿမိဳ႕နယ္၊ ဆင္ေျခဖံုး ေက်းရြာအုပ္စု၊ မမေသာင္ အေရွ႕ေက်းရြာ၊ ေရပူစမ္း ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတြင္ (၁၉.၅.၂၀၁၅)ရက္ေန႔ နံနက္(၀၆၀၀) အခ်ိန္တြင္  ၄င္းေက်ာင္းတြင္ သီတင္းသံုး ေနထုိင္ေသာ ေက်ာင္းထိုင္ ဆရာေတာ္ ဦးသုႏၵရ (ခ) ဦးသန္းေဌး သက္ေတာ္ (၅၄)ႏွစ္၊ ၀ါေတာ္(၂၁)ႏွစ္သည္ ေက်ာင္း၀င္း အတြင္း ဆြမ္းစားေဆာင္ေရွ႕ အျမင့္ေပ(၂၀)ေပခန္႔ရွိေသာ ရာဘာပင္တြင္ ငါးမူးလံုးခန္႔ရွိ အျဖဴေရာင္ ႏိုင္လြန္ႀကိဳးျဖင့္ ႀကိဳးဆြဲခ် ေသဆံုးလွ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။


Sunday, May 17, 2015

ပင္လယ္ေပ်ာ္တုိ႔ ဇင္ေယာ္စီးၿပီ

ပင္လယ္ေပ်ာ္တုိ႔ ဇင္ေယာ္စီးၿပီ
--------------------------------
ၿမိတ္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ကၽြန္းစုၿမိဳ႕တုိ႔တြင္ ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ ေရေၾကာင္းလူငယ္ သင္တန္း အေျခခံႏွင့္ တန္းျမင့္ သင္တန္းမွ သင္တန္းသား သင္တန္းသူမ်ားသည္ ေလ့လာေရး ခရီးႏွင့္ စခန္းေပါင္းစံု ၿပိဳင္ပဲြ ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ အတြက္ တပ္မေတာ္ ေလယာဥ္ျဖင့္ ၀၉၃၀ အခ်ိန္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သုိ႔ ထြက္ခြာခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
အဆုိပါ သင္တန္းသားမ်ားသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အမွတ္(၁) စစ္ေၾကာေရးႏွင့္ တည္းခုိေရး စခန္း၌ ေနထုိင္ၿပီး စခန္းေပါင္းစံု ေရေၾကာင္းလူငယ္ သင္တန္းသူ သင္တန္းသားမ်ားမွ မိမိတုိ႔ ေလ့လာသင္ၾကားထားသည့္ စြမ္းရည္မ်ား ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 ၄င္းအျပင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ တန္ခုိးႀကီး ဘုရားမ်ားႏွင့္ အပန္းေျဖ အနားယူမည့္ ေနရာမ်ား ၊ စခန္းမ်ားႏွင့္ ေရတပ္ ေလ့က်င့္ေရးေက်ာင္း ၊ ေရတပ္ သေဘၤာက်င္း ဌာနခ်ဳပ္မ်ားသုိ႔ သြားေရာက္ေလ့လာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ၏ ႏုိင္ငံ့စြမ္းေဆာင္ရည္ ခ်ီးျမွင့္ပဲြ အခမ္းအနားတြင္ ဆုရရွိေသာ ၿမိတ္ၿမိဳ႕ ဂုဏ္ေဆာင္သူမ်ား၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ၏ ႏုိင္ငံ့စြမ္းေဆာင္ရည္ ခ်ီးျမွင့္ပဲြ အခမ္းအနားတြင္ ဆုရရွိေသာ ၿမိတ္ၿမိဳ႕  ဂုဏ္ေဆာင္သူမ်ား
--------------------------------