ၿမိတ္ပုလဲေျမ

ၿမိတ္ပုလဲေျမမွ ေႏြးေထြးစြာႀကိဳဆိုပါ၏။

ၿမိတ္ပုလဲေျမ

ၿမိတ္ပုလဲေျမမွ ေႏြးေထြးစြာႀကိဳဆိုပါ၏။

ၿမိတ္ပုလဲေျမ

ၿမိတ္ပုလဲေျမမွ ေႏြးေထြးစြာႀကိဳဆိုပါ၏။

ၿမိတ္ပုလဲေျမ

ၿမိတ္ပုလဲေျမမွ ေႏြးေထြးစြာႀကိဳဆိုပါ၏။

Thursday, December 18, 2014

ေကာ္ရွဴ ကေလးသူငယ္မ်ားအား တားျမစ္ ထိန္းသိမ္းေရး အသိပညာေပး ေဟာေျပာပဲြ ၿမိတ္ၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္

ေကာ္ရွဴ ကေလးသူငယ္မ်ားအား တားျမစ္ ထိန္းသိမ္းေရး အသိပညာေပး ေဟာေျပာပဲြ ၿမိတ္ၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္ 

မူးယစ္ေဆး၀ါးသားေကာင္ အျဖစ္ ေရာက္ရိွေနေသာ ေကာ္ရွဴ ကေလးသူငယ္မ်ားအား တားျမစ္ ထိန္းသိမ္းေရး အသိပညာေပး ေဟာေျပာပဲြ အခမ္းအနားအား ျမိတ္ျမို့နယ္၊ ျမို့နယ္ ရဲတပ္ဖဲြ့မွူးရံုးတြင္ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၇ ရက္ေန႔ ေန႔လည္ (၂)နာရီ အခ်ိန္၌   က်င္းပျပုလုပ္သည္။

ေဟာေျပာပဲြတြင္ ဒုတိယၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး  ဦးစိုးသိန္းမွ ယခုေခတ္ လူငယ္ထုအတြင္း မူးယစ္ေဆး၀ါး သံုးစဲြျခင္းမ်ား အပါအ၀င္ ေကာ္ရွူျခင္းမ်ားပါ ျပုလာ၍ အက်င့္စာရိတၱ ပ်က္ျပား လာျခင္း၊ ထိုသို့ ေရာင္း/၀ယ္ သံုးစဲြျခင္းမ်ား အေပၚ ဥပေဒအေၾကာင္း အရ အုပ္ခု်ပ္ေရးအဖဲြ့၊ ရဲတပ္ဖဲြ့တို့ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရိွေသာ္လည္း ဆက္လက္ တုိးပြားလာသျဖင့္ ရပ္ကြက္ အုပ္ခု်ပ္ေရး အဖဲြ့မ်ား၊ အေထာက္အကူျပု အဖဲြ့မ်ား၊ ရပ္မိရပ္ဖမ်ား မွလည္း အမို်းသားေရး တာ၀န္ တစ္ရပ္အျဖစ္ ကူညီ ေဆာင္ရြက္ ေပးရန္ ေဆြးေနြး ေျပာၾကားသည္။

ေကာ္ရွဴသည့္ လူငယ္(၈)ဦးအား ေထာင္ဒဏ္ (၁)လစီ က်ခံရန္ ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ တရားရံုးမွ ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ေကာ္ရွဴသည့္ လူငယ္(၈)ဦးအား ေထာင္ဒဏ္ (၁)လစီ က်ခံရန္ ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ တရားရံုးမွ ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္

ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္း လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသံုးျပဳသည့္ ေကာ္ဗူးမ်ားမွ ေကာ္ရွဴသည့္ လူငယ္မ်ားအား ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာန၏ ျပစ္မႈဆုိင္ရာ ဥပေဒ ပုဒ္မ (၁၈၈) အရ (၂၀-၁၀-၂၀၁၄) ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္သည့္ အမိန္႔အမွတ္ (၄/၂၀၁၄) အား လုိက္နာရန္ ပ်က္ကြက္ ခဲ့သျဖင့္ ျပစ္မႈဆုိင္ရာ ဥပေဒ ပုဒ္မ (၁၈၈)ျဖင့္ လူငယ္ (၈)ဦးအား ေထာင္ဒဏ္(၁)လစီ က်ခံရန္ ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ တရားရံုးက ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္လုိက္ေၾကာင္း သိရသည္။ 

Wednesday, December 17, 2014

ဓာတ္ပံုမ်ားအား တရားမ၀င္ ကူးယူေနသည့္ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ C4E ဆုိင္အား ၿမိတ္ၿမိဳ႕ရွိ ဓာတ္ပံု ရုိက္ကူး ဖန္တီးေနသူမ်ားမွ အေရးယူေပးရန္ ရဲစခန္းတြင္ အမႈဖြင့္တုိင္ၾကား

ဓာတ္ပံုမ်ားအား တရားမ၀င္ ကူးယူေနသည့္ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍  C4E ဆုိင္အား ၿမိတ္ၿမိဳ႕ရွိ ဓာတ္ပံု ရုိက္ကူး ဖန္တီးေနသူမ်ားမွ အေရးယူေပးရန္ ရဲစခန္းတြင္ အမႈဖြင့္တုိင္ၾကား


ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ ဓာတ္ပံုရုိက္ကူး ဖန္တီးေနေသာ ဓာတ္ပံုဆုိင္မ်ားမွ ရုိက္ကူးထားသည့္ ဓာတ္ပံုမ်ားအား ၄င္းတုိ႔၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရယူျခင္း မရွိဘဲ တရားမ၀င္ ကူးယူ၍ အခေၾကးေငြျဖင့္ စီးပြားရွာေနေသာ ၿမိတ္ၿမိဳ႕ရွိ C4E ဆုိင္အား ဓာတ္ပံုရုိက္ကူး ဖန္တီးသူမ်ားမွ အေရးယူေပးပါရန္ တုိင္ၾကားမႈေၾကာင့္ ၿမိတ္ၿမိဳ႕မ ရဲစခန္းမွ ေခၚယူ စစ္ေဆးၿပီး တရားဥပေဒအရ အေရးယူႏုိင္ရန္ အမႈဖြင့္လွစ္ထားေၾကာင္း သိရွိရသည္။

C4E ဆုိင္သည္ ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ ဓာတ္ပံု ရုိက္ကူး ဖန္တီးေနေသာ ဓာတ္ပံုဆုိင္မ်ားမွ ရုိက္ကူးထားေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားအား အခေၾကးေငြျဖင့္ တရားမ၀င္ ကူးယူေနသည့္အေပၚ ဓာတ္ပံု ပညာရွင္မ်ားမွ ၄င္းကဲ့သုိ႔ ကူးယူ ျခင္း မျပဳရန္ တုိင္ၾကားမႈအေပၚ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဓာတ္ပံု အသင္း ဥကၠ႒ ႏွင့္ ဥပေဒ ပညာရွင္မ်ား လာေရာက္ ပညာေပး ေဆြးေႏြးျခင္း ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း လုိက္နာမႈ မရွိသည့္ အေပၚ ဒုတိယ အၾကိမ္ အေနျဖင့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ မတ္လ (၄) ရက္ေန႔ထုတ္ ေၾကးမံု သတင္းစာတြင္ ၿမိတ္ၿမိဳ႕ရွိ ဓာတ္ပံုပညာရွင္မ်ားမွ ၄င္းတုိ႔ ရုိက္ကူး ဖန္တီးထားသည့္ ဓာတ္ပံုအား စီးပြားျဖစ္ လုပ္ငန္း အရပ္ရပ္တြင္ ပြားကူး၍ ျဖစ္ေစ ၊ ဆင့္ပြား၍ ျဖစ္ေစ ၊ ျဖတ္ပုိင္း၍ ျဖစ္ေစ ၊ အသံုးျပဳျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ တားျမစ္ခ်က္ကုိ မလုိက္နာပါက အေရးဆုိျခင္း၊ မူပုိင္ေၾကး ေတာင္းခံျခင္း နစ္နာေၾကး ေတာင္းခံျခင္းမ်ားကုိ ဥပေဒအရ ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတိေပး ေၾကညာ ထားေသာ္လည္း လုိက္နာမႈ မရွိျခင္း တုိ႔ေၾကာင့္ ဓာတ္ပံု ဆုိင္မ်ားမွ ၿမိတ္ခရုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရံုးသုိ႔ လက္မွတ္ေရးထုိး တုိင္ၾကားမႈအေပၚ ၿမိတ္ခရုိင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရံုးမွ C4E ဓာတ္ပံုဆုိင္အား ၄င္းကဲ့သုိ႔ ကူးယူျခင္း မျပဳရန္ ႏွင့္ အကယ္၍ ကူးယူခဲ့ပါက တရားမေၾကာင္း၊ ဥပေဒေၾကာင္း အရ တရားစဲြဆုိႏုိင္ေၾကာင္း အသိေပးထားေၾကာင္း သိရွိရသည္။

C4E ဓာတ္ပံုဆုိင္သည္ ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ဓာတ္ပံု ဖန္တီး ရုိက္ကူး လုပ္ကုိင္ေနေသာ ဓာတ္ပံုဆုိင္မ်ားမွ အၾကိမ္ၾကိမ္ သတိေပး တားျမစ္ခဲ့ေသာ္လည္း ၄င္းတုိ႔ ကုိယ္က်ိဳး စီးပြားအတြက္ ကုိယ္တုိင္ ဖန္တီးမႈ မပါပဲ အခေၾကးေငြျဖင့္ ကူးယူေနေသာေၾကာင့္ အမွန္တကယ္ ဖန္တီးရုိက္ကူးခဲ့သည့္ ဓာတ္ပံုဆုိင္မ်ားမွာ အခန္းငွားခ၊ ျပင္ဆင္မႈ စရိတ္၊ ကင္မရာႏွင့္ ဆက္စပ္ ပစၥည္းမ်ား စရိတ္၊ စတူရီယုိ ပစၥည္း အမ်ိဳးမ်ိဳး စရိတ္၊ အလင္းအေမွာင္ နည္းပညာ၊ ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား ၊ ၀န္ထမ္းလစာမ်ား စသည့္ တုိ႔ေၾကာင့္ စရိတ္မ်ားစြာ ကုန္က်ေၾကာင္း၊ C4E ဆုိင္သည္ တစ္ပါးသူ ဖန္တီးထားေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားကုိ ဖန္တီးမႈ စရိတ္ အမ်ိဳးမ်ိဳး မပါပဲ Scan ဖတ္ၿပီး ဓာတ္ပံု ပံုၾကီးမ်ားကုိ ၄င္းတုိ႔ အက်ိဳးစီးပြား အတြက္သာ အခေငြေၾကး ရယူ စီးပြား ရွာေဖြေနသျဖင့္ မိမိတုိ႔ ဆုိင္မ်ားမွာ ဘ၀ပ်က္ၿပီး ဓာတ္ပံုလုပ္ငန္း ရပ္နားသည္အထိ ထိခုိက္မႈ ျဖစ္ခဲ့ရေၾကာင္း ဓာတ္ပံုဆရာတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ထုိကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ ဓာတ္ပံုဆုိင္မ်ားႏွင့္ ဓာတ္ပံု ပညာရွင္မ်ား စုေပါင္းၿပီး C4E ဓာတ္ပံု ဆုိင္ပုိင္ရွင္အား တရားမေၾကာင္း ၊ ဥပေဒေၾကာင္းျဖင့္ တရားစဲြ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

Monday, December 8, 2014

သက္ဆုိင္ရာမွ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္

သက္ဆုိင္ရာမွ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္

ၿမိတ္ၿမိဳ႕ ကန္ဖ်ားရပ္ ေျမနီလမ္း နံေဘးတြင္ ရွိေသာ ယခင္က ဓနိေတာေျမ ယခု ျမက္ျခံၾကီးအား ပုိင္ဆုိင္ေသာ ပုိင္ရွင္မ်ားမွ G1 G2 ေျမအမ်ိဳးအစားမ်ားအား အိမ္ယာ အကြက္ ရုိက္ ေရာင္းခ်ေန ပါသည္။  ယခုလုိ ေျမဖုိ႔ အကြက္ေဖာ္ ေရာင္းခ်ျခင္းသည္ ေျမပုိင္ရွင္မ်ား အတြက္သာ အက်ိဳးစီးပြား ျဖစ္ထြန္းေစ ပါသည္။ ေျမနီလမ္းေန ျပည္သူမ်ား အတြက္ေတာ့ ပ်က္စီးဆံုးရံႈးမႈ မ်ားေစပါသည္။

ကန္ဖ်ားရပ္ ေျမနီလမ္း မုိးတြင္းကာလ ေရၾကီးေနစဥ္

အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ အကြက္မ်ား ေျမဖုိ႔ျခင္းေၾကာင့္ ယခင္ကတည္းက ေရဆင္းေျမာင္း နည္းပါးၿပီး မုိးရြာသြန္းသည့္ အခ်ိန္တုိင္း ေရၾကီးေရလွ်ံျခင္းမ်ား ႏွစ္စဥ္ ျဖစ္ေပၚေနရပါသည္။ ယခုလုိ ေျမကြက္မ်ား ေျမဖုိ႔ျခင္း၊ လမ္းမ်ား ေျမဖုိ႔ျခင္းမ်ားကုိ စည္းကမ္း စနစ္က်နစြာ ေဆာင္ရြက္ျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္ ေရစီးေရလာ ေကာင္းမြန္ေရး အတြက္ ေရစီးေျမာင္းပင္ မရွိသည့္ အေျခအေန ေရာက္ရွိေနပါသည္။

ထုိသုိ႔ ျပဳလုပ္ေနသည္ကုိလည္း သက္ဆုိင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖဲြ႕၊ စည္ပင္၊ ေျမစာရင္း စသည့္ ဌာနမ်ားမွ တားျမစ္ျခင္း မရွိပါ။ ထုိသုိ႔ သက္ဆုိင္ရာမွ တားျမစ္ျခင္း၊ ၾကပ္မတ္ျခင္း မရွိသည့္ အတြက္ ကန္ဖ်ားရပ္ ေျမနီလမ္းသည္ မုိးရာသီ ေရာက္ရွိတုိင္း ေရၾကီးေရလွ်ံမႈ အျမဲတမ္း ျဖစ္ေပၚေနမည္ျဖစ္ပါသည္။  သုိ႔ျဖစ္ပါ၍ သက္ဆုိင္ရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ားမွ တားျမစ္  ၾကီးၾကပ္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ပါရန္ တင္ျပအပ္ပါသည္။

ေျမနီလမ္းသူလမ္းသားမ်ား

ဓာတ္ပံုအား ko ye fb မွ ရယူပါသည္။

အထက(၂)ၿမိတ္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူေဟာင္းမ်ား ျမတ္ဆရာ ပူေဇာ္ပဲြ လုပ္ငန္း ညွိႏႈိင္း အစည္းအေ၀းႏွင့္ အလွဴေငြ ေပးအပ္ပဲြ ျပဳလုပ္ က်င္းပအထက(၂)ၿမိတ္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူေဟာင္းမ်ား ျမတ္ဆရာ ပူေဇာ္ပဲြ လုပ္ငန္း ညွိႏႈိင္း အစည္းအေ၀းႏွင့္ အလွဴေငြ ေပးအပ္ပဲြ ျပဳလုပ္ က်င္းပ

နွစ္စဥ္္ က်င္းပျမဲ ျဖစ္ေသာ ျမိတ္ျမိဳု့ အထက၂ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူေဟာင္း မ်ား၏ ၁၄ ႀကိမ္ေျမာက္ ျမတ္ဆရာ ပူေဇာ္ပဲြ ကို စည္ကား သိုက္ျမိဳက္စြာ က်င္းပနိုင္ေရး တတိယ အျကီမ္ ညိွႏီွဳင္း အစည္းအေဝးႏွင့္ အလွဴေငြ ေပးအပ္ပဲြကို (၇ း ၁၂ း၂၀၁၄) တနဂၤေႏြေန့ ေနလည္(၁)နာရီတြင္ ျမိတ္ျမိဳ့ အထက၂ ခမ္းမတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ ခဲ့ရာတြင္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ မ်ား ၅၀ ခန့္ တက္ေရာက္၍ ျမတ္ဆရာ ပူေဇာ္ပဲြ ကို စည္ကား သိုက္ျမိဳက္စြာ က်င္းပနိုင္ေရး အတြက္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ အျကံျပဳခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ခဲ့ႀက ပါသည္။

ၿမိတ္ၿမိဳ႕တြင္ ေက်ာင္းစာၾကည့္တိုက္မ်ားဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ စာဖတ္ရိွန္ ျမွင့္တင္ေရးပဲြေတာ္ က်င္းပ

ၿမိတ္ၿမိဳ႕တြင္ ေက်ာင္းစာၾကည့္တိုက္မ်ားဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ စာဖတ္ရိွန္ ျမွင့္တင္ေရးပဲြေတာ္ က်င္းပ

ၿမိတ္ ဒီဇင္ဘာ ၇ ရက္

ျမန္မာႏိုင္ငံ စာၾကည့္တိုက္မ်ားေဖာင္ေဒးရွင္းႏွင့္ ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာနတို႔ ပူး ေပါင္းက်င္းပေသာ ေက်ာင္းစာၾကည့္တိုက္မ်ားဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ စာဖတ္ရိွန္ျမွင့္တင္ေရး ပဲြေတာ္ ဖြင့္ပဲြ အခမ္း အနားကို ဒီဇင္ဘာလ(၇)ရက္ နံနက္(၉)နာရီက အထက(၃)ေက်ာင္းေရွ႕တြင္ က်င္းပရာ ေက်ာင္းစာၾကည့္ တိုက္မ်ား ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ စာဖတ္ရိွန္ျမွင့္တင္ေရးပဲြေတာ္အား တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖဲြ႔ဝင္ စည္ပင္ သာယာေရး ဝန္ႀကီး ဦးေအာင္ေက်ာ္ေက်ာ္ဦး၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ျပည္သူ႔ ဆက္ဆံေရး ဦးစီးဌာန တိုင္းဦးစီးမွဴး ေဒၚနီနီခ်ဳိ၊ ၿမိတ္ခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေအာင္ေက်ာ္ထြန္းတို႔က ဖဲႀကိဳးျဖတ္ဖြင့္လွစ္ေပးၾကသည္။

ေရွးေဟာင္းဗုဒၶရုပ္ပြားေတာ္မ်ား ေျမတူးရာ၌ ေတြ႔ရွိ

ေရွးေဟာင္းဗုဒၶရုပ္ပြားေတာ္မ်ား ေျမတူးရာ၌ ေတြ႔ရွိ

တနသၤာရီ - ဒီဇင္ဘာလ (၇)ရက္

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ၿမိတ္ခရိုင္ တနသၤာရီၿမိဳ႕ ေလသာေတာင္ေစတီရင္ျပင္ ၀ထၳကေျမ၌
ေရႊဘုန္းပြင့္ ေစတီတည္ထားရန္ တူးေဖာ္ရာတြင္ ဒီဇဘၤာလ(၅)ရက္ေန႔ ညေန(၃)နာရီ အခ်ိန္က ပလႅင္မွဦးေခါင္းေတာ္အထိ (၅)လက္မစီရွိ ေရွးေဟာင္းဗုဒၶရုပ္ပြားေတာ္ ေရႊ(၃)ဆူ၊ ေငြ(၁၅)ဆူ ႏွင့္ (၆)လက္မအရြယ္ေငြတစ္ဆူ၊ က်ိဳးပဲ့ပ်က္စီးေနသည့္(ေငြ)တစ္ဆူ ေပါင္း ရုပ္ပြားေတာ္(၂၀) တို႔ကို ေျမသားအုတ္ တစ္ထပ္ အေပၚေရႊသား/ ေငြသား တစ္ထပ္စီသပိတ္ကဲ့သို႔ ကြပ္ထားေၾကာင္း သိရွိရသည္။

Sunday, December 7, 2014

ထား၀ယ္ေကာ့လိပ္ (၈၄၊၈၅၊၈၆၊၈၇- ေမာ္လၿမိဳင္တကၠသုိလ္ ေက်ာင္းသား-ေက်ာင္းသူေဟာင္းမ်ား) စုေပါင္း အလွဴေတာ္ ဖိတ္ၾကားလႊာ

ထား၀ယ္ေကာ့လိပ္ (၈၄၊၈၅၊၈၆၊၈၇- ေမာ္လၿမိဳင္တကၠသုိလ္ ေက်ာင္းသား-ေက်ာင္းသူေဟာင္းမ်ား) စုေပါင္း အလွဴေတာ္ ဖိတ္ၾကားလႊာ
=========================
အနေႏၱာ၊ အနႏၱ ငါးပါးကုိ ဦးထိပ္ထားလွ်က္ ၿမိတ္ၿမိဳ႕ ကန္သာ ပရိယတၱိ စာသင္တုိက္၌ ထား၀ယ္ေကာ့လိပ္ (၈၄၊ ၈၅၊ ၈၆၊ ၈၇- ေမာ္လၿမိဳင္ တကၠသုိလ္ ေက်ာင္းသား-ေက်ာင္းသူေဟာင္း) သူငယ္ခ်င္းမ်ားမွ စုေပါင္း၍ (အရုဏ္ဆြမ္း၊ ေန႔ဆြမ္း၊ iPad ၊ ၀တၳဳကပ္) စုေပါင္း အလွဴေတာ္တြင္ သံဃာေတာ္ အရွင္သူျမတ္တုိ႔အား ဆြမ္းဆက္ကပ္ လွဴဒါန္းၿပီး မိတ္သဂၤဟ အေပါင္းတုိ႔အား ဧည့္ခံေကၽြးေမြး လုိပါေသာေၾကာင့္ ေအာက္ပါ အစီအစဥ္ အတုိင္း တရားေတာ္နာ ၾကြေရာက္ပါရန္ ထား၀ယ္ေကာ့လိပ္ ၈၄၊ ၈၅၊ ၈၆၊ ၈၇- ေမာ္လၿမိဳင္ တကၠသုိလ္ ေက်ာင္းသား- ေက်ာင္းသူေဟာင္း မ်ားအား ဖိတ္ၾကားအပ္ပါသည္။

ေန႔ရက္ ။ ။ ၁၄-၁၂-၂၀၁၄ (တနဂၤေႏြေန႔)
အခ်ိန္ ။  ။ နံနက္ (၉)နာရီမွ (၁၂) နာရီ အထိ
ေနရာ ။ ။ ကန္သာ ပရိယတၱိ စာသင္တုိက္ ၊ တပ္ျပင္ရပ္

Saturday, November 29, 2014

ၿမိတ္ၿမိဳ႕ အေ၀းေျပးကား၀င္း စားေသာက္ဆိုင္ မီးေလာင္မႈ ထပ္မံ ျဖစ္ပြားျပန္ပီၿမိတ္ၿမိဳ႕ အေ၀းေျပးကား၀င္း စားေသာက္ဆိုင္ မီးေလာင္မႈ ထပ္မံ ျဖစ္ပြားျပန္ပီ
( ၿမိတ္ ႏို၀င္ဘာ ၂၈ ရက္ )

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ၿမိတ္ၿမိဳ႕ ကလြင္ေက်းရြာအုပ္စု ေတာရေက်ာင္းရပ္ အေ၀းေျပးကား၀င္း ပထမလမ္း ဆိုင္ခန္းအမွတ္(၅၈)တြင္ စားေသာက္ ဆိုင္ပိုင္ရွင္သည္ ဆိုင္ပိတ္ၿပီး ၿမိဳ႕တြင္းသို႔ သြားရာစဥ္ မီးပလပ္ခံုတြင္ တယ္လီဖုန္း အားသြင္းစက္ အပူလြန္ကဲ ရာမွ အနီးရိွ ေမြ႔ယာသို႔ကူးစက္၍ မီးေလာင္ ကၽြမ္းမႈ ႏို၀င္ဘာလ(၂၈) ရက္ ည(၇း၁၀)နာရီက ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။


Thursday, November 20, 2014

ၿမိတ္ၿမိဳ႕တြင္ ေမာ္ေတာ္ဆို္င္ကယ္စီးႏွင္းသူမ်ား အတြက္ ဆို္င္ကယ္စီး ဦးထုပ္ေဆာင္း ပညာေပး ေျမစိုက္ပိုစတာ စိုက္ထူၿမိတ္ၿမိဳ႕တြင္ ေမာ္ေတာ္ဆို္င္ကယ္စီးႏွင္းသူမ်ား အတြက္ ဆို္င္ကယ္စီး ဦးထုပ္ေဆာင္း ပညာေပး ေျမစိုက္ပိုစတာ စိုက္ထူ


ၿမိတ္ ႏို၀င္ဘာ ၁၉ ရက္

တနသၤာရီတို္င္းေဒသႀကီး ၿမိတ္ၿမိဳ႕သည္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊ ေရလုပ္ငန္းမ်ား၊ စိုက္ပ်ဳိး ေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္းမ်ား ဖံြ႔ၿဖိဳး တိုးတက္လ်က္ရိွရာ တိုးတက္ ေျပာင္းလဲလာသည့္ လူေနထိုင္မႈ စနစ္ေၾကာင့္ ၿမိတ္ၿမိဳ႕ေန ျပည္သူမ်ားမွ ေမာ္ေတာ္ကား၊ ေမာ္ေတာ္ဆို္င္ကယ္ အေရာင္းဆိုင္မ်ား ဖြင့္လွစ္ေရာင္းခ်သည့္ ဆို္င္မ်ား မ်ားျပားလာ သကဲ့သို႔ ျပည္သူ မ်ားမွ သြားလာေရးတြင္ မရိွမျဖစ္ လိုအပ္ သည့္ ေမာ္ေတာ္ကား၊ ေမာ္ေတာ္ ဆို္င္ကယ္ မ်ားကို ၀ယ္ယူ အသံုးျပဳသူ မ်ားလည္း မ်ားျပားလ်က္ ရိွေပသည္။