ၿမိတ္ပုလဲေျမ

ၿမိတ္ပုလဲေျမမွ ေႏြးေထြးစြာႀကိဳဆိုပါ၏။

ၿမိတ္ပုလဲေျမ

ၿမိတ္ပုလဲေျမမွ ေႏြးေထြးစြာႀကိဳဆိုပါ၏။

ၿမိတ္ပုလဲေျမ

ၿမိတ္ပုလဲေျမမွ ေႏြးေထြးစြာႀကိဳဆိုပါ၏။

ၿမိတ္ပုလဲေျမ

ၿမိတ္ပုလဲေျမမွ ေႏြးေထြးစြာႀကိဳဆိုပါ၏။

Tuesday, July 28, 2015

ကၽြန္းစုၿမိဳ႕နယ္၌ ေသြးလြန္တုတ္ေကြးေရာဂါကာကြယ္ေစေရးႏွင့္ ခ်ိဳ႕တဲ့မီးဖြားမိခင္ႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ားအား လွဴေငြမ်ားႏွင့္ေထာက္ပံ့ပစၥည္းမ်ားေပးအပ္

ကၽြန္းစုၿမိဳ႕နယ္၌ ေသြးလြန္တုတ္ေကြးေရာဂါကာကြယ္ေစေရးႏွင့္ ခ်ိဳ႕တဲ့မီးဖြားမိခင္ႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ားအား လွဴေငြမ်ားႏွင့္ေထာက္ပံ့ပစၥည္းမ်ားေပးအပ္

ကၽြန္းစု ဇူလိုင္ ၂၈ ရက္

ကၽြန္းစုၿမိဳ႕နယ္အတြင္း မိုးရာသီ၌အျဖစ္မ်ားေသာ ေသြးလြန္တုတ္ေကြးေရာဂါအား ျဖစ္ပြားပြားမႈႏႈန္း ေလ်ွာ့နည္းေစရန္ႏွင့္ ကာကြယ္ေစေရးလုပ္ငန္းမ်ား အပတ္စဥ္ေဆာင္ရြက္ရွိရာ ဇူလိုင္လ(၂၈)ရက္ေန႔နံနက္ (၇)နာရီအခ်ိန္က အမွတ္(၂)ရပ္ကြက္ရွိ ေနအိမ္မ်ားအား ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၊ က်န္းမာ ေရးအဖြဲ႔မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္အမ်ိဳးေရးအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ မိခင္ႏွင့္ခေလးေစာင့္ေရွာက္ေရး အသင္းအဖြဲ႔တို႔ ပူးေပါင္းကာ ဖုံး၊သြန္၊ လွဲ၊စစ္ လုပ္ငန္းမ်ားကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။အဆိုပါေဆာင္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးၿငိမ္းေထြး၊ ၿမိဳ႕နယ္ဆရာ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ သန္႔ဇင္ေမာင္ႏွင့္ က်န္းမာေရး၀န္ထမ္းမ်ားလိုက္ပါလ်က္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္အမ်ိဳးသမီးေရးရာ၊ မိခင္ႏွင့္ ခေလးေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္းဥကၠဌ ေဒၚရီရီေမာ္ႏွင့္အဖြဲ႔၀င္မ်ား ပူးေပါင္းကာအပတ္စဥ္ ရပ္ကြက္အသီးသီး ႏွင့္ေက်းရြာမ်ားတြင္ က်န္းမာေရး၀န္ထမ္းမ်ားကအလွည့္က် ျခင္ေဆးျဖန္းျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား၊ ပိုးေလာက္လန္း ေသ(ABATE)ေဆးမ်ားထည့္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိၾကသည္။

 ထိုေနာက္ ၿမိဳ႕နယ္အမ်ိဳး သမီးေရးရာ၊ မိခင္ႏွင့္ခေလးေစာင့္ေရွာက္ေရး အသင္း ဥကၠဌ ေဒၚရီရီေမာ္ႏွင့္အဖြဲ႔၀င္မ်ားမွ ရပ္ကြက္အတြင္းရွိ ခ်ိဳ႕တဲ့ေသာ မီးဖြားမိခင္ႏွင့္ကေလးငယ္မ်ားကို အိမ္တိုင္ရာေရာက္ အလွဴေငြမ်ား၊ ေထာက္ပံ့ေရးပစၥည္းမ်ား ဆက္လက္ေပးအပ္လွဴဒါန္း ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ရန္ႏိုင္ (ကၽြန္းစု ျပန္/ဆက္)

Monday, July 27, 2015

ျမိတ္ျမိဳိဳ၌ စိတ္ၾကြေဆးျပားမ်ား ဖမ္းဆီး

ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္၌ စိတ္ၾကြ မူးယစ္ေဆးျပားမ်ားအား အရွိန္အဟုန္ျမွင့္ ဖမ္းဆီးလ်က္ ရွိရာ စိတ္ၾကြေဆးျပား ဖမ္းဆီးႏွင့္ ေရာင္းခ်သူမ်ားအား ရဲတပ္ဖဲြ႕က ဖမ္းဆီး အေရးယူ
===============

ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္း စိတ္ၾကြေဆးျပားႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါး မ်ား ဖမ္းဆီးႏွိမ္ႏွင္းေရးကုိ အရွိန္အဟုန္ျမွင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိရာ ဇူလုိင္လ (၂၂) ရက္ေန႔မွ (၂၇) ရက္ေန႔အထိ တစ္ပတ္အတြင္း စိတ္ၾကြေဆးျပားႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါး ဖမ္းဆီးမႈ (၄)မႈ ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

Thursday, July 23, 2015

ကၽြန္းစုၿမိဳ႕နယ္၌ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ အေျခခံစက္ခ်ဳပ္ပညာသင္ၾကားေပးလ်က္ရွိ

ကၽြန္းစုၿမိဳ႕နယ္၌ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ အေျခခံစက္ခ်ဳပ္ပညာသင္ၾကားေပးလ်က္ရွိ
ကၽြန္းစု ဇူလိုင္ ၂၃ ရက္

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္တြင္ လူဦးေရစုစုေပါင္းရာခိုင္ႏႈန္း၏ ထက္၀က္ေက်ာ္ခန္႔မွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ားျဖစ္ၾကရာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ ဘ၀ျမွင့္တင္ ေရးမွာ က႑တစ္ခုအျဖစ္ အထူးဂရုျပဳေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၾကရာ ကၽြန္းစုၿမိဳ႕နယ္တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဘ၀ျမွင့္တင္ေစ ေရးအတြက္ ရည္ရြယ္ကာ ကၽြန္းစုၿမိဳ႕နယ္အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးသူငယ္ဘ၀ျမွင့္ တင္ေရးအသင္းက အေျခခံ စက္ခ်ဳပ္ပညာသင္တန္းကို ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန ၀န္ထမ္းမ်ား ဧည့္ရိပ္သာအေဆာင္တြင္ ဇြန္လ(၂၀) ရက္ေန႔ မွစတင္ဖြင့္လွစ္ကာ သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိ ေၾကာင္း သိရသည္။

ရြးေကာက္ပဲြမွာ မဲေပးဖုိ႕ပါတီႏွဲ႔ ကုိယ္စားလွယ္ကုိ ဘယ္လုိ အကဲျဖတ္ၾက မလဲ

ရြးေကာက္ပဲြမွာ မဲေပးဖုိ႕ပါတီႏွဲ႔ ကုိယ္စားလွယ္ကုိ ဘယ္လုိ အကဲျဖတ္ၾက မလဲ
-------------------------------
ျမန္မာျပည္၏ ျပည္သူလူထုသည္ ေရြးေကာက္ပြဲ အေတြ႔အႀကဳံ အလြန္နည္း ေနပါေသးတယ္။ အသက္ငါးဆယ္ေလာက္ လူႀကီးတစ္ေယာက္္ ေတာင္ ေရြးေကာက္ပဲြ ႀကဳံဖူးတာ ႏွစ္ႀကိမ္ သုံးႀကိမ္ အျပင္ မပုိေလာက္ေသးပါဘူး။ အခုမွ ၁၈ႏွစ္ျပည့္မည့္ မဲဆႏၵရွင္ ကေလးမ်ား အတြက္ ပုိနည္းျပီေပါ့။ ေရြးေကာက္ပဲြ၀င္မည့္ ပါတီေတြႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြကုိ စိစစ္ေရြးခ်ယ္ဖုိ႔ ျပည္သူလူထု အေပၚကုိ အသိပညာေပး အစီအစဥ္ေတြ လုိအပ္ေနမယ္လုိ႕ ထင္ျမင္မိပါတယ္။

Sunday, July 19, 2015

ကၽြန္းစုၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ျပည္သူမ်ားအား က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအျဖစ္ အခမဲ့ေဆးကုသမႈလုပ္ငန္းမ်ား ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္ေပး

ကၽြန္းစုၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ျပည္သူမ်ားအား က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအျဖစ္ အခမဲ့ေဆးကုသမႈလုပ္ငန္းမ်ား ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္ေပး
ကၽြန္းစု ဇူလိုင္ ၁၉ ရက္

ကၽြန္းစုၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ အမ်ားျပည္သူမ်ား၏က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ ၿမိတ္ၿမိဳ႕ ေအးရိပ္ ေခ်ာင္းဆရာေတာ္ဦးစီး၍ ကၽြန္းစုၿမိဳ႕နယ္၊ မရမ္းေခ်ာင္းေက်းရြာ၊ ရန္ေအာင္ေက်ာင္းတိုက္ ဆရာေတာ္၏ ေမတၱာ တို႔ေပါင္းစုကာ အခမဲ့ေဆးကုသမႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ဇူလိုင္လ(၁၉)ရက္ နံနက္(၉)နာရီအခ်ိန္မွစတင္ကာ ညေန(၄) နာရီအခ်ိန္ခန္႔အထိ မရမ္းေခ်ာင္းေက်းရြာ၊ ရန္ေအာင္ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတိုက္၌ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္ မႈလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးေၾကာင္းသိရသည္။
ကၽြန္းစုၿမိဳ႕နယ္ မေရႊဥ ေက်းရြာ၌ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္

ကၽြန္းစုၿမိဳ႕နယ္ မေရႊဥ ေက်းရြာ၌ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္

တနသၤာရီ ေရတပ္စခန္း ဌာနခ်ဳပ္မွ ေဆးမွဴး ဗုိလ္မွဴး ခြန္ညီညီ ဦးစီး ေဆးအဖဲြ႕ စစ္သည္ (၃) ဦးႏွင့္ ကၽြန္းစုၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔ေဆးရံုႀကီးမွ ေဆးရံုအုပ္ႀကီး ေဒါက္တာ သန္႔ေဇာ္ေမာင္ ဦးစီး သူနာျပဳမ်ား ပါ၀င္ေသာ ပူးေပါင္းအဖဲြ႕သည္ ၂၀၁၅ ဇူလုိင္လ (၁၈) ရက္ေန႔ နံနက္ပုိင္း၌ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီး ကၽြန္းစုၿမိဳ႕နယ္ မေရႊဥ ေက်းရြာ သုိ႔ သြားေရာက္၍ ေဒသခံ ျပည္သူ လူထုမ်ားအား က်န္းမာေရး စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ေဆး ကုသေပးျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ႀကိမ္သီး ေရာင္းသူ/ ၀ယ္သူမ်ား အထူး အေရာင္းအ၀ယ္ ျဖစ္ထြန္းလ်က္ ရွိရာမွ အခက္အခဲ ေတြ႔ရွိေနရႀကိမ္သီး ေရာင္းသူ/ ၀ယ္သူမ်ား အထူး အေရာင္းအ၀ယ္ ျဖစ္ထြန္းလ်က္ ရွိရာမွ
အခက္အခဲ ေတြ႔ရွိေနရ

ဖန္စီလုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ အထူး အသံုး၀င္သည့္ ႀကိမ္သီးမ်ားကို ေရာင္းသူ/၀ယ္သူမ်ားႏွင့္ တစ္ဆင့္ ခံ ေရာင္းသူ/ ၀ယ္သူမ်ား အဆင္ေျပလ်က္ရွိေၾကာင္း တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၊ၿမိတ္ခရိုင္ တနသၤာရီၿမိဳ့နယ္အတြင္း၌ ႀကိမ္သီး အရြယ္အစားအလိုက္ ၀ယ္/ေရာင္း ျပဳလုပ္သူမ်ားထံမွ ဇူလိုင္လဆန္းရက္မ်ားက ေဒသခံမ်ားေျပာျပခ်က္ အရ သိရသည္။


(၆၈)ႏွစ္ေျမာက္ အာဇာနည္ေန႔ အခမ္းအနား

(၆၈)ႏွစ္ေျမာက္ အာဇာနည္ေန႔ အခမ္းအနား

၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လ (၁၉) ရက္ေန႔ တြင္ က်ေရာက္သည့္ (၆၈)ႏွစ္ေျမာက္ အာဇာနည္ေန႔ အထိမ္းအမွတ္ အျဖစ္ ၿမိတ္ၿမိဳ႕ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ျမင္းစီး ေၾကးရုပ္၌ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ အရပ္ဖက္ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၊ လူမႈေရး အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၊ ပုဂၢလိက စာသင္ေက်ာင္းမ်ား၊ ဓမၼစကူးလ္ ေက်ာင္းမ်ားမွ လြမ္းသူ ပန္းေခြခ် ဂါရ၀ ျပဳထားစဥ္

Saturday, July 18, 2015

တကၠသိုလ္ ၀င္တန္းတြင္ ထူးခၽြန္စြာ ေအာင္ျမင္ခဲ့သည့္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားအား လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ဂုဏ္ျပဳဆုေပးပဲြ ၿမိတ္ၿမိဳ႕၌ က်င္းပျပဳလုပ္

တကၠသိုလ္ ၀င္တန္းတြင္ ထူးခၽြန္စြာ ေအာင္ျမင္ခဲ့သည့္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားအား လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ဂုဏ္ျပဳဆုေပးပဲြ ၿမိတ္ၿမိဳ႕၌ က်င္းပျပဳလုပ္
-----------------------------------------------------------------------
၂၀၁၄- ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ တကၠသုိလ္ ၀င္တန္း စာေမးပဲြတြင္ ထူးခၽြန္စြာ ေအာင္ျမင့္ခဲ့သည့္ ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္း မွ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသား မ်ားအား ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ မ်ားက ဂုဏ္ျပဳဆု ေပးအပ္ပဲြ အခမ္းအနားကုိ ၿမိတ္ၿမိဳ႕  ပုလဲရတနာ ခန္းမ၌ ဇူလုိင္လ ၁၈ ရက္ေန႔ နံနက္ (၈) နာရီ အခ်ိန္တြင္ က်င္းပ ျပဳလုပ္ရာ တနသၤာရီ တုိင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ အစုိးရ အဖဲြ႕၀င္ ၀န္ႀကီးမ်ား ၊ ကမ္းရုိးတန္းေဒသ တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ တုိင္းမွဴး၊ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ဦးထင္ေအာင္ေက်ာ္ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ၊ ၿမိတ္ခရုိင္ႏွင့္ ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ ဌာနဆုိင္ရာ အၾကီးအကဲမ်ား ၊ ဂုဏ္ထူးရ ထူးခၽြန္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ မိသားစု၀င္မ်ား တက္ေရာက္သည္။

Thursday, July 16, 2015

တနသၤာရီ ေရတပ္စခန္း ဌာနခု်ပ္မွ ကြၽန္းစုၿမိဳ႔နယ္ အတြင္းရိွ ေက်းရြာ မ်ားတြင္ က်န္းမာေရး ေစာင္႕ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္တနသၤာရီ ေရတပ္စခန္း ဌာနခု်ပ္မွ ကြၽန္းစုၿမိဳ႔နယ္ အတြင္းရိွ ေက်းရြာ မ်ားတြင္ က်န္းမာေရး ေစာင္႕ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္

တနသၤာရီ ေရတပ္ စခန္းဌာနခု်ပ္မွ ေဆးမွူး ဦးစီး ေဆးကုသေရး ဆရာ၀န္()ဦး နွင့္ ေဆးတပ္သား ()ဦးပါ ေဆးကုသေရး အဖဲြ့သည္  --၂၀၁၅ ရက္ေန့နွင့္  --၂၀၁၅ ရက္ေန့ တို့တြင္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသၾကီး၊ ကြ်န္းစုျမို့နယ္၊ တာရပိုင္း ေကြ်းရြာနွင့္ စလြန္ေအာ္ငယ္ ေက်းရြာမ်ားသို့ သြားေရာက္၍ က်န္းမာေရး ေဆးစစ္ေပးျခင္းနွင့္ ေဆးကုသ ေပးျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ရာ တာရပိုင္း ေက်းရြာ၌ က်ား ၄၈ဦး၊   ၁၂၃ ဦး၊ စုစုေပါင္း ၁၇၁ ဦးတို့အား လည္းေကာင္း၊ စလြန္ေအာ္ငယ္ ေက်းရြာ၌ က်ား ၂၅   ဦး၊   ၂၅  ဦး၊ စုစုေပါင္း  ၅၀    ဦးတို့အား လည္းေကာင္း   စစ္ေဆး ကုသေပးျခင္းမ်ား   ေဆာင္ရြက္ေပး ခဲ့ျပီး ဆက္လက္ ေဆးကုသရန္ လိုအပ္ေသာသူ မ်ားအား လိုအပ္ေသာ ေဆး၀ါးမ်ား ျဖည့္ဆည္းေထာက္ပံ့ ေပးျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ သည္။