Friday, September 14, 2012

ရဲစခန္းမွဴးႏွင့္ ရဲသတင္းေပးမ်ား လုပ္ရပ္ေၾကာင့္ ၿမိတ္ၿမိဳ႕ ျပည္သူမ်ား လံုျခံဳမႈ မရွိရဲစခန္းမွဴးႏွင့္ ရဲသတင္းေပးမ်ား လုပ္ရပ္ေၾကာင့္ ၿမိတ္ၿမိဳ႕ ျပည္သူမ်ား လံုျခံဳမႈ မရွိ
News-Of-Myeik Facebook မွ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။
https://www.facebook.com/pages/News-Of-Myeik/366831823388912

ၿမိတ္ၿမိဳ႕တြင္ ဥပေဒကို ခ်ဳိးေဖာက္ကာ မေကာင္းမွုမွန္သမွ်ကို ဂိုဏ္းဖြဲ႕လုပ္ကိုင္ေန ေသာ ၿမိတ္ၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕မရဲစခန္းမွ စခန္းမွဴး ရဲအုပ္ျမင့္လြင့္ႏွင့္ ရဲသတင္းေပးမ်ားေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားမွာ လံုၿခံဳ မွုရွိသည္ဟု ခံစားရျခင္း မရွိေတာ့ေၾကာင္း သိရသည္။ တနသၤာရီတိုင္း ေဒသႀကီး၊ ၿမိတ္ၿမိဳ႕တြင္ ဥပေဒခ်ဳိးေဖာက္ကာ မေကာင္းမႈ မွန္သမွ်ကို ဂိုဏ္းဖြဲ႕ လုပ္ကိုင္ေနေသာ ၿမိဳ႕မရဲစခန္းမွ စခန္းမွဴး ရဲအုပ္ ျမင့္လြင္ႏွင့္ ရဲသတင္းေပး မ်ားေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားမွာ ရဲအုပ္ျမင့္လြင္ ရွိေသာၿမိဳ႕တြင္ ေနထိုင္ရသည္မွာ လံုၿခံဳမွုရွိသည္ဟု လံုး၀မခံစားရေတာ့ေၾကာင္း ၿမိတ္ၿမိဳ႕ေန ျပည္သူ/သားမ်ားက ေျပာၾကားလာတဲ့ အတြက္ ဒီသတင္းကို တင္ေပးလိုက္ရပါတယ္။ ျပည္သူမ်ား အေနျဖင့္ ဥပေဒဘက္ေတာ္သား တစ္ေယာက္ဟာ ဥပေဒကို လံုး၀ ခ်ဳိးေဖာက္ ေနၿပီး ဘယ္လိုမွ ယံုၾကည္မွု မရွိေတာ့ေၾကာင္း အဆိုပါ အက်င့္ပ်က္ရဲ ၀န္ထမ္း ႏွင့္ ၄င္း၏တပည့္မ်ား၊ ရဲသတင္းေပးမ်ားကို စိတ္္ဆိုး ေဒါသထြက္ ေနၾကေၾကာင္း သိရပါတယ္ ရဲအုပ္ျမင့္လြင္ ဆိုသူမွာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးဦး သိန္းစိန္ တာ၀န္ယူၿပီး ေနာက္ပိုင္းမွာ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ ကိစၥမ်ားကို စတင္ ကိုင္တြယ္တဲ့ အခ်ိန္မွာ အဲဒီ အက်င့္ပ်က္ ရဲအုပ္လည္း စာရင္းထဲမွာ ပါသြားၿပီး တနသၤာရီၿမိဳ႕ ကို ခဏသြားေရာက္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနခဲ့ပါတယ္ အဲဒီ ရဲအုပ္ဟာ ရာထူးေလ်ာ့ခ်ခံရျခင္း၊ အေရးယူခံရျခင္း မရွိပဲ သူ႕အထက္က လူႀကီးကို ေပးကမ္း ႏိုင္တာေၾကာင့္ ရဲလူႀကီးမ်ားႏွင့္ အဲဒီ ရဲအုပ္ျမင့္လြင္ တို႔ဟာ သမၼတႀကီးကို တပတ္ ရိုက္လိုက္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ တနသၤရီမွာ အ၀င္ျပထားၿပီး၊ မၾကာခင္မွာ ၿမိတ္ေလဆိပ္ မွာ လူလိုသလိုလိုႏွင့္ ေနရာတစ္ခုကို အေၾကာင္းျပၿပီး ၿမိဳ႕ေပၚကို ေရာက္လာ ျပန္ပါ တယ္။ သိပ္မၾကာခင္မွာပဲ အေပးကမ္းၾကမ္းတဲ့ အတြက္ ၿမိတ္ၿမိဳ႕ ေပၚက ဂုဏ္ သိကၡာႀကီးတဲ့ ရဲ၀န္ထမ္း ေတြသာ ရံုးထိုင္ခြင့္ ရွိတဲ့ ၿမိဳ႕မရဲစခန္းကုိ အဲဒီရဲအုပ္ျမင့္ လြင္ ဆိုသူဟာ ျပန္လည္ ေရာက္ရွိလာပါတယ္ ဒီကိစၥကို သမၼတႀကီးႏွင့္ အထက္ လူႀကီးေတြ မလိုက္တာလား၊ သက္ဆိုင္ရာ ေထာက္လွမ္းေရးေတြက ေရာမသိ လိုက္တာလား ဆိုတာေတာ့ သူတို႕ ကိုယ္တုိင္သိ ၾကမွာပါ။ ေပးကမ္းပံုက အားလံုး သိန္း 700 ေလာက္ အကုန္ခံၿပီး ဒီေနရာကို မတန္မရာ ရယူလိုက္တယ္လို႕ သိရ တယ္။ အဲဒီ ဂုဏ္သိကၡာႀကီးတဲ့ ျပည္သူ႕ရဲေတြသာ ရံုးထိုင္ေလ့ရွိတဲ့ ၿမိဳ႕မရဲစခန္းမွာ အက်င့္ပ်က္ ရဲတစ္ေကာင္ မတန္မရာ ေနရာရလာၿပီး ဒုတိယေန႕မွာပင္ သူ႔ ရဲ႕ ေနာက္လိုက္ ရဲသတင္းေပး ( informer ) ေတြကို အားလံုး ေခၚယူၿပီး ဘိသိပ္ခံ ယူုပြဲ က်င္းပေၾကာင္း ရဲသတင္းေပးမ်ားကို တစ္ဦးလွ်င္ က်ပ္ 50000 စီ ေပးေစပါ တယ္။ ရဲက ရဲသတင္းေပးေတြကို ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ရမည့္ အစား ရဲသတင္းေပး ေတြက ရဲကို ဆက္ေၾကးျပန္သြင္း ရပါတယ္။ ဒါဟာ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ရဲအုပ္ ျမင့္လြင္က ရဲသတင္းေပးေတြႏွင့္ ဂိုဏ္းတစ္ခုဖြဲ႕ၿပီး လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြ ဥပေဒမဲ့ခ် ေပးလိုက္တာပဲ။ အခုဆိုရင္ ရဲက ဥပေဒမဲ့လုပ္ရပ္ေတြႏွင့္ အုပ္စုဖြဲ႔ၿပီး ၿမိဳ႕သစ္၊ ၿမိတ္ေတာင္၊ အင္းေလးၿမိဳင္ စက္မွုဇံု စတဲ့ ဆင္ေျခဖံုး ေဒသေတြမွာ ဖာခန္း (ျပည္ တန္ဆာ )၊ မူးယစ္ေဆး၀ါး ေရာင္း၀ယ္ျခင္း၊ ခ်ဲထီ၊ ( 2လံုး၊ 3 လံုး ) မ်ားကို အ ႀကီး အက်ယ္ လုပ္ကိုင္ေန ပါတယ္။ အဲဒီတ စ္၀ိုက္က ေနရာေတြ စားေသာက္ဆိုင္ အမည္ခံ ထားတဲ့ ( KTV )ေတြ ၊ ဖာခန္းေတြ 66 ခုရွိတယ္လို႕ သိရပါတယ္ ကဲ... ၿမိတ္ၿမိဳ႕အတြက္ အရုပ္ဆိုးဆံုး လုပ္ရပ္ေတြကို ဒီလူေတြက ႏွမခ်င္းမစာနာလုပ္ ကိုင္ေနၾကပါတယ္ သူတို႕က ဒီေဒသခံေတြ မဟုတ္တဲ့ အတြက္ ဒီၿမိဳ႕မွာ ရာထူးရ တုန္း လုပ္ခ်င္သလို လုပ္သြားၿပီး ဒီကေဒသခံ မိေကာင္းဖခင္ သားသမီးေတြက ေတာ့ ဒီလိုေနရာမ်ဳးိ မွာ ဘယ္လို ေနထိုင္ေနရတယ္ဆိုတာ ကိုယ္ခ်င္းစာၾကည့္ ႏိုင္ပါတယ္။ အဲဒီဖာခန္း ( ျပည္တန္ဆာအိမ္ ) ေတြ ၊ ခ်ဲထီ ၊ မူးယစ္္ေဆး၀ါးလုပ္ မွု ေတြကို ၄င္း၏ တပည့္ ရဲၾကပ္ မ်ဳိးသိန္းႏွင့္ ေဇာ္မိုးေအာင္ဆိုသူက လုပ္ကိုင္ ေပးရပါတယ္။ ဆက္ေၾကးေတြကိုလည္ ဒီအက်င့္ပ်က္ရဲေတြႏွင့္ ရဲသတင္းေပး ေတြက လုပ္ကိုင္ၾကပါတယ္။ မ်ဳိးသိန္းဆိုသူ ရဲၾကပ္ဟာလည္း အင္မတန္ယုတ္ ညံ့ေသာ စိတ္ထားရွိသည့္ ရဲတစ္ဦး အျဖစ္ ၿမိဳ႕ေန လူထုက ေကာင္းေကာင္းသိၾက ၿပီး၊ ေဘာင္းဘီႀကီးဆိုသူႏွင့္လည္း အဆက္သြယ္ရွိေၾကာင္း၊ ယခင္ မူးယစ္ေဆး၀ါး ေရာင္းခ်ခဲ့သူမ်ား ကိုလည္း ၄င္းကပင္ ရွယ္ယာထည့္ကာ ေရာင္းခ်ေစခဲ့ ေၾကာင္း မူးယစ္ေဆး၀ါး ေရာင္းခ်သည့္လူငယ္မ်ားကို ရဲမ်ားက လာဖမ္းသြား ေသာအခါ မူလေနရာကို ေမးၾကရာ သူတို႕၀ယ္ရသည္မွာ မ်ဳိးသိန္း ဆိုသည့္ ရဲျဖစ္ ေၾကာင္း၊ သူကေရာင္းခိုင္းေၾကာင္း ေျပာေသာအခါ ရဲမ်ားက ဒီနာမည္ကို လံုး၀မ ေျပာရန္၊ တရားရံုးတြင္လည္း ထုတ္မေျပာရန္ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ ညွင္းပန္းႏွိပ္ စက္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ေလ့ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါး ေရာင္းေပးၾကတဲ့ မသိနားမလည္တဲ့ လူငယ္အေတာ္မ်ားမ်ားဟာ သူတို႕အေပၚက လူကို မေဖာ္ႏိုင္ ပဲ ေထာင္ထဲမွာ အမ်ားႀကီး ယခုထက္တိုင္ အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ သားသမီးရွိသူ တိုင္း ကိုယ္ခ်င္းစာၾကည့္ပါခင္ဗ်ား။။ ျမင့္လြင္တို႕ မ်ဳိးသိန္း တို႕မွာလည္း သားသမီး ေတြရွိ ေနပါတယ္။ ၀ဋ္ဆိုတာ ျမန္ပါတယ္လို႕ ေဒသခံတစ္ဦးက ရင္ဖြင့္ခဲ့ပါတယ္။ ရဲအုပ္ျမင့္လြင္ဟာ ၿမိဳ႕သစ္ရဲစခန္းမွာ တာ၀န္က်စဥ္ ကတည္းက ညပိုင္းအခ်ိန္မ်ားတြင္ လမ္းသြားလမ္းလာ လူမ်ားကို စခန္းကို ခဏလိုက္ခဲ့ ကိစၥရွိသည္ ဟုေခၚ ကာ စခန္းေရာက္ပါက ေမွာင္ရိပ္ခိုသည္ဟု စြပ္စြဲကာ လူတစ္ဦးကို က်ပ္ 20000 ေတာင္းကာ ျပန္ေပးဆြဲသည့္ ပံုစံမ်ားႏွင့္ ေငြရွာခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ ေနာက္ ေနာက္မ်ားက မလုပ္ခ်င္ေတာ့ေသာ အခါတြင္ လည္းေကာင္း ေငြရနည္းသည့္ အခါတြင္လည္းေကာင္း၊ ဘ၀သစ္ ကဲ့သုိ႕ေနရာမ်ားသို႕ ေျပာင္းပစ္မည္ဟု ၿခိမ္း ေျခာက္ေလ့ရွိေၾကာင္း သိရပါတယ္။ ၄င္းျမင့္လြင္ဟာ သမီးေမြးေန႕၊ မယားေမြးေန႕၊ ၄င္း၏ေမြးေန႕မ်ား ျပဳလုပ္ကာ ၿမိတ္ၿမိဳ႕ေပၚရွိ ၄င္းႏွင့္ မကင္းႏိုင္သည့္ အလုပ္ မ်ားကို လုပ္ေနသည့္ လုပ္ငန္း 600ေလာက္က လူမ်ားကို ေမြးေန႕ဖိတ္ပါတယ္။ တစ္ေယာက္ ကို ေမြးေန႕ လက္ေဆာင္ တစ္သိန္းေလာက္ေပးရပါတယ္။ အဲဒီေငြ ေတြဟာ တစ္ႏွစ္ကို သိန္း 1800 ေလာက္ နွစ္စဥ္ရရွိပါတယ္။ ရဲအုပ္ျမင့္လြင္ဟာ လက္ရွိ မွန္လံုကားႀကီး ( express ) 7 စင္းခန္ ႕ အိမ္ၿခံေျမ 5 ကြက္၊ ဆိုင္ကယ္ အစီး 20 ( တကၠစီ ) အံုနာ ထားၿပီး အလြန္ ခ်မ္းသာတဲ့ အက်င့္ပ်က္ ရဲတစ္ဦးအျဖစ္ ဇိမ္ခံေနၿပီး ၄င္းတပည့္မ်ား ၊မ်ဳိးသိန္း ၊ ေဇာ္မိုးေအာင္၊ႏွင့္ ရဲသတင္း ေပးမ်ားက သက္ဆိုင္ရာအလိုက္ ဖာခန္း၊ မူးယစ္ေဆး၀ါး၊ ထီ လုပ္ငန္းမ်ားကို ႀကီးၾကပ္ ေပးေနရာ ၄င္းအား ဆက္သေနရေၾကာင္း သိရပါတယ္။ ဒီကိစၥကို ျပည္သူမ်ားက တင္ျပလာတဲ့အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တိုၿမိတ္သူ/ သားမ်ားကို တာ၀န္ယူ ကာကြယ္ေ ပးေနၾကတဲ့ ေထာက္လွမ္းေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အထက္လူႀကီး မ်ား၊ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး အထိ တင္ျပပါေပး ပါလို႕ ေျပာလာတဲ့အတြက္ ဒီပို႕စ္ ကို တင္ေပးလိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ လူသား အားလံုးတရား ဥပေဒစိုးမိုးမွုေအာက္ တြင္ ေနထိုင္ၾကပါေစ။

7 comments:

spinder said...

good post

myo naing tun said...

မွန္ပါတယ္။နံမည္အတိအက်မသိေသာ္လည္းယူနီေဖာင္းဝတ္ထားေသာရဲဝန္ထမ္းကိုယ္တိုင္မူးယစ္ေဆးဝါးေရာင္းဝယ္သုံးစြဲေနသာသူဧ။္အိမ္သို့႕ေန့႕စဥ္လာေရာက္ေနတာကိုမ်က္ျမင္ကိုယ္ေတြ႔ျဖစ္ေၾကာင္းျမိတ္သားတစ္ေယာက္အေနျဖင့္တင္ျပအပ္ပါသည။

nandaag.myk said...

ရဲတပ္ႀကပ္မ်ဴိးသိန္းဆိုသူသည္ ေဘာင္းဘီႀကီးတရာခံေျပးမျဖစ္ခင္က အျမဲလာေရာက္ေလ့ရွိျပီး ယခုအခါ ျမိုင္ေဟဝန္လမ္း တြင္ေနထုိင္ေသာ ဘုိးႀကီးကုန္းဆုိသူ၏ေနအိမ္သုိ့ ေန႔စဥ္လာေရာက္ေႀကာင္း။မူးယစ္သတင္းေပးတဦးျဖစ္ေသာတရုတ္ဆိုသူလည္းေန႔စဥ္လာေရာက္ေႀကာင္းမ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားမွေျပာႀကားခ်က္အရသိရပါတယ္။

thuya kyawshain said...

က်ေနာ္ရဲ၀န္ထမ္းတစ္ေယာက္ပါရဲအုပ္ျမင့္လြင္နွင့္သူ၏ဇနီးမေမေဒးတို႕အေျကာင္းေကာင္းေကာင္းသိပါတယ္။
သူ႕ဇနီးမေမေဒးကပိုျပီးေျကာက္စရာေကာင္းတယါ

thuya kyawshain said...

က်ေနာ္ရဲ၀န္ထမ္းတစ္ေယာက္ပါရဲအုပ္ျမင့္လြင္နွင့္သူ၏ဇနီးမေမေဒးတို႕အေျကာင္းေကာင္းေကာင္းသိပါတယ္။
သူ႕ဇနီးမေမေဒးကပိုျပီးေျကာက္စရာေကာင္းတယါ

thuya kyawshain said...

က်ေနာ္ရဲ၀န္ထမ္းတစ္ေယာက္ပါရဲအုပ္ျမင့္လြင္နွင့္သူ၏ဇနီးမေမေဒးတို႕အေျကာင္းေကာင္းေကာင္းသိပါတယ္။
သူ႕ဇနီးမေမေဒးကပိုျပီးေျကာက္စရာေကာင္းတယါ

thuya kyawshain said...

က်ေနာ္ရဲ၀န္ထမ္းတစ္ေယာက္ပါရဲအုပ္ျမင့္လြင္နွင့္သူ၏ဇနီးမေမေဒးတို႕အေျကာင္းေကာင္းေကာင္းသိပါတယ္။
သူ႕ဇနီးမေမေဒးကပိုျပီးေျကာက္စရာေကာင္းတယါ