Thursday, June 18, 2015

ေဆြးေျမ့ေနသည့္ ဓာတ္တုိင္ ျပင္ဆင္ေပးပါရန္ (ေပးစာ)ေဆြးေျမ့ေနသည့္ ဓာတ္တုိင္ ျပင္ဆင္ေပးပါရန္ (ေပးစာ)

ၿမိတ္ၿမိဳ႕ အလယ္ကၽြန္းနယ္ေျမ ျပင္းငယ္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း ေတာင္ဆင္းလမ္းတြင္ စုိက္ထူထားေသာ လွ်ပ္စစ္မီးတုိင္ တစ္တုိင္သည္ ေအာက္ေျခ တုိင္ရင္းမွ ေဆြးေျမ့ေနၿပီး မီးတုိင္မွာ ေနအိမ္ဖက္သုိ႔ လဲက်လုနီးပါး ျဖစ္ေနပါသည္။ 


မုိးတြင္းကာလတြင္ ေလျပင္းမ်ား တုိက္ခတ္ပါက အဆုိပါ လမ္းမီးတုိင္သည္ ေနအိမ္ဖက္သုိ႔ လဲက်ႏုိင္ပါသည္။ အကယ္၍ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား လႊတ္ထားသည့္ အခ်ိန္တြင္ ဓာတ္မီးတုိင္ လဲက်ပါက ပံုပါသည့္ အတုိင္း သြပ္သံ အမုိး မ်ားေပၚသုိ႔ က်ေရာက္လဲက်ၿပီး လွ်ပ္စစ္ အႏၱရာယ္ ၾကံဳေတြ႔မည့္ အေျခအေန ရွိပါသည္။ 

သုိ႔ျဖစ္ပါ၍ သက္ဆုိင္ရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ားမွ အဆုိပါ လွ်ပ္စစ္မီးတုိင္အား အျမန္ဆံုး လဲလွယ္ ေပးႏုိင္ပါရန္ တင္ျပအပ္ပါသည္။


0 comments: