Wednesday, June 3, 2015

အေျခခံ ေရေၾကာင္းလူငယ္သင္တန္း ႏွင့္ တန္းျမင့္ ေရေၾကာင္း လူငယ္သင္တန္းမ်ား တက္ေရာက္ႏိုင္ရန္ အတြက္ လိုအပ္ေသာ အရည္အခ်င္းမ်ားအား ေၾကျငာျခင္း

အေျခခံ ေရေၾကာင္းလူငယ္သင္တန္း ႏွင့္ တန္းျမင့္ ေရေၾကာင္း လူငယ္သင္တန္းမ်ား တက္ေရာက္ႏိုင္ရန္ အတြက္ လိုအပ္ေသာ အရည္အခ်င္းမ်ားအား ေၾကျငာျခင္း

ေနျပည္ေတာ္ ၊ ဇြန္ ၂

ေရေၾကာင္း ပညာရပ္မ်ားအား စိတ္ပါ၀င္စားေသာ ေက်ာင္းသားလူငယ္ မ်ားကို ေရေၾကာင္း ပညာရပ္မ်ား အေျခခံအဆင့္ ကၽြမ္းက်င္ တတ္ေျမာက္ေစရန္ အတြက္ အေျခခံ ေရေၾကာင္း လူငယ္သင္တန္း ႏွင့္ တန္းျမင့္ ေရေၾကာင္း လူငယ္သင္တန္း မ်ားအား ႏွစ္စဥ္ ေႏြရာသီေက်ာင္းပိတ္ရက္ ဧၿပီလမွ ေမလအတြင္း သင္တန္း ကာလ ၄ ပတ္ၾကာ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးလ်က္ ရွိပါသည္။


အေျခခံ ေရေၾကာင္းလူငယ္သင္တန္း အတြက္ လိုအပ္ေသာ အရည္အခ်င္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားမွာ -
- အနည္းဆံုး အေျခခံပညာ သတၱမတန္းေအာင္ျမင္ၿပီး အလယ္တန္း/ အထက္တန္း ေက်ာင္းသား/သူမ်ား ျဖစ္ရမည္။
- အက်င့္ စာရိတၱေကာင္းမြန္ၿပီး မိဘအုပ္ထိန္းသူမ်ားမွ ခြင့္ျပဳသူျဖစ္ရမည္။
- ေရေၾကာင္း ပညာရပ္ကို စိတ္ပါ၀င္စားသူျဖစ္ရမည္။
- သင္တန္းၿပီးဆံုးေအာင္ တက္ေရာက္ႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။

သင္ၾကားပို႔ခ်မည့္ ဘာသာရပ္မ်ားအေနျဖင့္ -
- အေျခခံစစ္ေရးျပ ဘာသာရပ္။
- အေျခခံေရကူး ဘာသာရပ္။
- အေျခခံေရတပ္သားဘာသာရပ္။
- ေရေၾကာင္းလမ္းညႊန္အေျခခံသေဘာတရားဘာသာရပ္ႏွင့္ နကၡတၱေဗဒဘာသာရပ္။
- GPS အပါအ၀င္ေရေၾကာင္းသြားလာေရးဘာသာရပ္။
- အေျခခံေရတပ္သားအခ်က္ျပဆက္သြယ္ေရးဘာသာရပ္။
- အေျခခံေလွေလွာ္ရြက္တိုက္ဘာသာရပ္။
အစရွိသည့္ ဘာသာရပ္မ်ားကို သင္ၾကား ပို႔ခ်ေပးသြားမည္ ျဖစ္ၿပီး သင္တန္းစခန္း ၅ ခု၌ သင္တန္း တစ္ခုလွ်င္ သင္တန္းသား အေရအတြက္ ၃၀ ဦးစီျဖင့္ ႏွစ္စဥ္ ဧၿပီလမွ ေမလအတြင္း ရက္သတၱပတ္ ၄ ပတ္ၾကာ ဖြင့္လွစ္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

တန္းျမင့္ ေရေၾကာင္းလူငယ္သင္တန္း အတြက္ လိုအပ္ေသာ အရည္အခ်င္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားမွာ -
- ေရေၾကာင္း လူငယ္ အေျခခံသင္တန္း တက္ေရာက္ေအာင္ျမင္ၿပီးသူ ျဖစ္ရမည္။
- အက်င့္စာရိတၱ ေကာင္းမြန္ၿပီး မိဘအုပ္ထိန္းသူမ်ားမွ ခြင့္ျပဳသူျဖစ္ရမည္။
- ေရေၾကာင္း ပညာရပ္ကို စိတ္ပါ၀င္စားသူျဖစ္ရမည္။
- သင္တန္း ၿပီးဆံုးေအာင္ တက္္ေရာက္ႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။

သင္ၾကား ပို႔ခ်မည့္ ဘာသာရပ္မ်ားအေနျဖင့္ -
- စစ္ေရးျပဘာသာရပ္။
- ေရကူး ဘာသာရပ္။
- အသံုးခ် ေရတပ္သား ဘာသာရပ္။
- အသံုးခ် ေရေၾကာင္း လမ္းညႊန္ဘာသာရပ္ႏွင့္နကၡတၱေဗဒဘာသာရပ္။
- GPS အပါအ၀င္ ေရေၾကာင္းသြားလာေရးဘာသာရပ္။
- ေရတပ္သား အခ်က္ျပ ဆက္သြယ္ေရးဘာသာရပ္။
- ေလွေလွာ္ရြက္တိုက္ဘာသာရပ္။
အစရွိေသာ ဘာသာရပ္မ်ားအား သင္ၾကား ပို႔ခ်သြားမည္ျဖစ္ၿပီး အေျခခံ ေရေၾကာင္း လူငယ္ သင္တန္း ေအာင္ျမင္ၿပီး ထူးခၽြန္ေသာ သင္တန္းသား/ သင္တန္းသူ မ်ားအား ေရြးခ်ယ္၍ တန္းျမင့္ သင္တန္းအျဖစ္ ေလ့က်င့္ သင္ၾကားသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ တန္းျမင့္သင္တန္းမွ တစ္ဆင့္ စိတ္ပါ၀င္စားၿပီး ဆက္လက္ ေလ့က်င့္ ေဆာင္ရြက္လိုေသာ ၀ါသနာရွင္ သင္တန္းသားမ်ားအား တပ္မေတာ္(ေရ) ေလွေလွာ္ရြက္တိုက္ ကလပ္ အသင္း၀င္မ်ားအျဖစ္ လက္ခံ၍ အေျခခံသင္တန္းမ်ားတြင္ အကူနည္းျပမ်ား အျဖစ္ တာ၀န္ေပးအပ္ သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

ေရေၾကာင္း လူငယ္သင္တန္း မ်ားအား စိတ္ပါ၀င္စား၍ တက္ေရာက္ လိုသူမ်ား အေနျဖင့္ ဖုန္း ၀၃၆-၃၀၆၂၅ ၊ ၀၃၁-၃၁၆၅၀ သို႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္း စံုစမ္းႏိုင္ပါသည္။

ျမ၀တီ ေန႔စဥ္ထုတ္သတင္းစာ

0 comments: