Wednesday, June 3, 2015

ကၽြန္းစုၿမိဳ႕နယ္ အတြင္း သားဖြားဆရာမ သင္တန္းေက်ာင္း တစ္ေက်ာင္း ဖြင့္လွစ္ သင္ၾကားေပး ရန္ အစီအစဥ္ မရွိ

ကၽြန္းစုၿမိဳ႕နယ္ အတြင္း သားဖြားဆရာမ သင္တန္းေက်ာင္း တစ္ေက်ာင္း ဖြင့္လွစ္ သင္ၾကားေပး ရန္ အစီအစဥ္ မရွိ

ကၽြန္းစုၿမိဳ႕နယ္ အတြင္း ယခင္က ဖြင္‌့လွစ္ သင္ၾကားေပးခဲ့သည့္ အရန္သားဖြား သင္တန္းမ်ားကို ျပန္လည္ ဖြင့္လွစ္၍ သင္ၾကားေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ/မရွိႏွင့္ ကၽြန္းစုၿမိဳ႕ေပၚတြင္ သားဖြားဆရာမ သင္တန္းေက်ာင္းေဆာင္ ဖြင္‌့လွစ္၍ သင္ၾကားေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ/မရွိိကို လည္းေကာင္း၊ မရွိဟုဆိုပါက အဘယ္ေၾကာင့္နည္း ဆိုသည္ကို သိရွိလိုပါေၾကာင္း ပထမအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ (၁၂) ႀကိမ္ေျမာက္ ပံုမွန္အစည္းအေဝး (၅၅)ရက္ ေျမာက္ေန႔ (၁.၆.၂၀၁၅) ရက္ေန႔တြင္
ေဒၚတင္တင္ရီ (ကၽြန္းစုမဲဆႏၵနယ္) မွ ေမးျမန္းခ်က္အား ကြ်န္းစုၿမိဳ႕နယ္တြင္ သားဖြားသင္တန္းေက်ာင္း ဖြင့္လွစ္ရန္ ေလာေလာဆယ္တြင္ အစီအစဥ္ မရွိေသးပါေၾကာင္း က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ေဒါက္တာသိန္းသိန္းေဌးက ျပန္လည္ ေျဖၾကားခဲ့သည္။

ကၽြန္းစုၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ တုိက္နယ္ ေဆးရံု တစ္ရံုအား ေတြ႔ရစဥ္

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ကြ်န္းစုၿမိဳ႕နယ္သည္ ပင္လယ္ေရလမ္းခရီးျဖင့္သာ သြားလာႏိုင္သည့္ ကြ်န္းမ်ားေပၚတြင္ တည္ရွိေနသည့္ ေက်း႐ြာအမ်ားစုျဖစ္ၿပီး ေက်း႐ြာအုပ္စုေပါင္း ၂၄ အုပ္စု တြင္ လူဦးေရ ၁၄၀၀၀၀ ေက်ာ္ခန္႔ရွိပါေၾကာင္း၊ ေက်း႐ြာအမ်ားစုသည္ ရာသီဥတုဆိုး႐ြားခ်ိန္တြင္ ခရီးသြားလာရန္ လြန္စြာခက္ခဲ့သည့္အျပင္ ေက်း႐ြာေနျပည္သူအမ်ားစုသည္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူ လက္လုပ္လက္စား၊ ေရလုပ္ငန္းအလုပ္သမားမ်ားသာျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ က်န္းမာေရးခ်ိဳ႕တဲ့သည့္ အျပင္ ေငြေရး၊ ေၾကးေရးခ်ိဳ႕တဲ့ၿပီး က်န္းမာေရး အသိပညာ နည္းပါးလာသည္ျဖစ္၍ ကေလးေမြးဖြားသည့္ အခ်ိိန္တြင္ အရပ္လက္သည္ျဖင့္သာ ျဖစ္သလိုေမြးဖြားခဲ့ျခင္း၊ ကိုယ္ဝန္ပ်က္သည့္ အခ်ိန္တြင္ က်န္းမာေရးေစာင္‌့ေရွာက္မႈ ခံယူရန္ အသိ နားမလည္ခဲ့ျခင္း တို႔ေၾကာင့္ ဖြားေသႏႈန္းမွာ ျမင္‌့မားခဲ့ၾက ပါေၾကာင္း၊ ကၽြန္းစုၿမိဳ႕နယ္ အတြင္း ယခင္က ဖြင္‌့လွစ္ သင္ၾကားေပးခဲ့သည့္ အရန္သားဖြား သင္တန္းမ်ားကို ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္၍ သင္ၾကားေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ/မရွိႏွင့္ ကၽြန္းစုၿမိဳ႕ေပၚတြင္ သားဖြားဆရာမ သင္တန္းေက်ာင္းေဆာင္ ဖြင္‌့လွစ္၍ သင္ၾကားေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ/မရွိိကို လည္းေကာင္း၊ မရွိဟုဆိုပါက အဘယ္ေၾကာင့္နည္း ဆိုသည္ကို သိရွိလိုပါေၾကာင္း ကၽြန္းစုၿမိဳ႕နယ္မွ ေဒၚတင္တင္ရီက ေမးျမန္းခဲ့သည္။

အဆုိပါ ေဒၚတင္တင္ရီ၏ ေမးျမန္းခ်က္အေပၚ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ သိန္းသိန္းေဌးက က်န္းမာေရးဝန္ႀကီး ဌာနအေနျဖင့္ ကြ်န္းစုၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း GAVI ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရ အေထာက္အပံ့ျဖင့္ အရန္သားဖြား သင္တန္း ပို႔ခ် ေပးခဲ့ရာ သင္တန္းစုစုေပါင္း ၃၀ ဦးကို ၁-၁၀-၂၀၁၄ ရက္ေန႔မွ စ၍ ၆ လၾကာ သင္တန္းပို႔ခ်ေပးခဲ့ ပါေၾကာင္း၊  ထို႔အျပင္ ၿမိဳ႕နယ္ လိုအပ္ခ်က္အေပၚ မူတည္၍ အရန္သားဖြား ဆရာမအသစ္မ်ား ထပ္မံ ေလ့က်င့္ေမြးထုတ္မည့္ အစီအစဥ္ကို ႏွစ္စဥ္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိ ပါေၾကာင္း၊ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ၿမိတ္ၿမိဳ႕တြင္ သားဖြားသင္တန္းေက်ာင္း ၁ ေက်ာင္းႏွင္‌့ ထားဝယ္ၿမိဳ႕တြင္သူနာျပဳသင္တန္းေက်ာင္း ၁ ေက်ာင္းကို ဖြင့္လွစ္လ်က္ရွိ ပါေၾကာင္း၊ သို႔ျဖစ္ပါ၍ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ကြ်န္းစုၿမိဳ႕နယ္တြင္ သားဖြားသင္တန္းေက်ာင္း ဖြင့္လွစ္ရန္ ေလာေလာဆယ္တြင္ အစီအစဥ္ မရွိေသးပါေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျဖၾကားခဲ့သည္။

0 comments: