Friday, February 6, 2015

လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားခ ေစ်းႏႈန္းမက်သည့္ ကိစၥႏွင့္ တနသၤာရီတုိင္း ေဒသႀကီး အစုိးရအဖဲြ႕ ၾကားသိႏုိင္ပါေစလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားခ ေစ်းႏႈန္းမက်သည့္ ကိစၥႏွင့္ တနသၤာရီတုိင္း ေဒသႀကီး အစုိးရအဖဲြ႕ ၾကားသိႏုိင္ပါေစ 
 ============================================
တနသၤာရီတုိုင္းေဒသႀကီး ၿမိတ္ၿမိဳ႕မွာ စက္သံုးဆီ ေစ်းႏႈန္းမ်ား က်ဆင္းေသာ္လည္း ဓာတ္အားခ တစ္ယူနစ္ ေစ်းႏႈန္းမ်ား မက်ဆင္းသည့္ ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အား သံုးစဲြသူမ်ားက FB လူမႈကြန္ယက္ ေပၚတြင္ ေရးသား ေ၀ဖန္ ေနသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားအား တနသၤာရီတုိင္း ေဒသႀကီး အစုိးရ အဖဲြ႕ ၾကားသိ ႏုိင္ပါရန္ တင္ျပပါသည္။

(၁) ပါးစပ္ေလ ထြက္ရာေျပာတတ္ေသာ အစိုးရအဖြဲ႕သို႔ .......
((( ေရးသားသူ - Lin Naing ))) FB မွ ကူးယူသည္။
လက္ရွိ အစိုးရအဖြဲ႕ကို သတိေပးခ်င္တာကေတာ့ မင္းတို႔ေတြ ေရြးေကာက္ပြဲ နီးကာမွ ဘယ္လိုပဲ မဲဆြယ္ဆြယ္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး မွာေတာ့ မင္းတို႔ မဲရဖို႔ ေတာ္ေတာ္ေလး ေ၀းေနၿပီ.... ႏိုင္ငံသားတုိင္း တန္းတူညီမွ် အခြင့္အေရး ရမယ္တဲ့ .......  သူမ်ားေတြ လွ်ပ္စစ္ ယူနစ္ကို ၃၅ က်ပ္ႏွင့္ သံုးေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ တနသၤာရီ တိုင္းသားေတြ လွ်ပ္စစ္ ယူနစ္ကို ၄၀၀ ေက်ာ္ နဲ႔ သံုးလာခဲ့ရတာ လက္ရွိ အစိုးရသက္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္ပါပဲ၊ ဒါကို လက္ရွိ အစိုးရအဖြဲ႕ ဘာမွ မစြမ္းေဆာင္ႏိုင္ဘူး၊ စြမ္းေဆာင္ေပးဖို႕ ေနေနသာသာ လက္ရွိ ေလာင္စာဆီ ေစ်းႏႈန္းအရ လွ်ပ္စစ္မီး ယူနစ္ကို ၂၅၀ က်ပ္နဲ႔ ေကာက္ခံရင္ေတာင္မွ အျမတ္က်န္တဲ့ အခ်ိန္မွာ ယူနစ္ ၃၇၀ က်ပ္နဲ႔  ေကာက္ခံတဲ့အေပၚမွာ ၀င္ေရာက္ ထိန္းညိွေပးျခင္းမ်ိဳး မရွိဘူး၊ အခြန္အခေတြကို အမ်ားနည္းတူ ေကာက္ခံဖို႔ က်ေတာ့ စြမ္းေဆာင္ ႏိုင္တယ္။ တနသၤာရီ တိုင္းသားေတြ လမ္းေတြကို ကိုယ္ထူကိုယ္ထ ခင္းရတယ္၊ ေရကို ကိုယ့္အစီအစဥ္ႏွင့္ကိုယ္ သံုးရတယ္၊ အမိႈက္ေတြကို  ကိုယ္ထူကိုယ္ထ ကားေထာင္ၿပီး လစဥ္ေၾကးနဲ႔  အမိႈက္ပစ္ရတယ္၊ ဖုန္းလိုင္းက အထက္ၿမိဳ႕ေတြမွာ သံုးရ အဆင္ေျပသေလာက္ တနသၤာရီ တိုင္းသားေတြမွာ လူႀကီးမင္းနဲ႔ အ၀ိုင္းလည္ေနတာနဲ႕ပဲ နဘမ္းလံုးေနရတယ္ ဘယ္မွာလဲ တန္းတူညီမွ်တဲ့ အခြင့္အေရး ဒီလိုအစိုးရမ်ိဳးကို မဲေပးေလာက္ရေအာင္ တနသၤာရီတုိင္းသားေတြ ဒီေလာက္မမိုက္မဲဘူးဆိုတာ သိထားေစခ်င္ပါတယ္

(၂) တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးလွ်ပ္စစ္ဝန္ႀကီးသုိ့
=============================
ၿမိတ္ဟစ္တိုင္ မွ ကူးယူသည္

ကြ်န္ေတာ္တုိ ျမိတ္ျမိဳ ့သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လွ်ပ္စစ္ မီးသုံးစဲြခ အျမင့္မားဆုံး ေပးေဆာင္ရေသာ ထိပ္ဆုံး ျမိဳ ့ထဲမွ ျဖစ္ပါသည္။ျမိတ္ျမိဳ ့တြင္ လွ်ပ္စစ္ မီးလင္းေရး အဖဲြ ့၉ ဖဲြ ့ရွိပါသည္။ ယခုျမိတ္ျမိဳ ့သုိ ့ေရာက္ရွိလာေသာ ဖုိးသီးခ်ိဳ မွ မီးစက္ႀကီးမ်ားသည္ ဒီဇယ္ ကုန္က်မႈသက္သာျခင္း ေႀကာင့္ တစ္ယူနစ္လွ်င္ ၃၇၀ က်ပ္သုိ ့ေလ်ာ့ခ်ေပး ခဲ့သည္ဟု သတင္းစာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပခ်က္အရ သိရပါသည္။ ယခင္က ဒီဇယ္ တစ္ပီပါ လွ်င္ ႏွစ္သိန္း ရွစ္ေသာင္းက်ပ္သုိ ့ေစ်းတက္သည့္ အခ်ိန္၌ မီးလင္းေရး အဖဲြ ့မ်ားသည္ ခရုိင္ေထြ အုပ္သုိ ေစ်းတက္မွ တြက္ေျခကုိက္မည္ ေျပာက တစ္ယူနစ္ကုိ ၄၂၀ က်ပ္အထက္ သုိ ့တုိးျမင့္ကာ ျပည္သူမ်ား အေပၚေကာက္ခံ ခဲ့သည္။ ယခုအခါ ဒီဇယ္ တစ္ပီပါ တစ္သိန္းႏွစ္ေသာင္းက်ပ္သုိ ေစ်းက်ေသာအခါ လွ်ပ္စစ္မီးသုံးစဲြခ ကုိ မေလ်ာ့ေပး ယခင္ ေစ်းႏုန္းအတုိင္းသာ ေကာက္ခံေနပါသည္။ ထုိသုိ PTC မီးလင္းေရးအပါအဝင္ ျပည္သူမ်ားအေပၚ အျမတ္ထုတ္ေနမႈအား ေျဖရွင္းေပးပါရန္ တုိင္းေဒသလွ်ပ္စစ္သုိ ့တင္ျပလုိက္ရပါသည္။

(၃) ၀ဋ္ရွိသေရြ႔ ခံလုိက္ေပအံုးေပါ့
ေရးသားသူ ( Ye Htun )
ဒီတစ္လ ဇန္န၀ါရီလအတြက္ ၿမိတ္ၿမိဳ႕ တစ္ၿမိဳ႕လံုးရဲ႕ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားခ တစ္ယူနစ္ က်သင့္ေငြက (၃၇၀ိ)ႏႈန္း။ ကၽြန္ေတာ္ အျမင္အရေတာ့ လက္ရွိ စက္သံုးဆီ ေစ်းႏႈန္းနဲ႔  တြက္ခ်က္ရင္ မ်ားတယ္ ထင္တယ္။ ဓာတ္အား ေရာင္းခ်သူက တစ္ယူနစ္ ()ေထာင္ေစ်းေလာက္ ေရာင္းေလ သူတုိ႔ အတြက္ ပုိကုိက္ေလ ျဖစ္သလုိ၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔လုိ သံုးစဲြသူေတြ အတြက္ကလည္း တစ္ယူနစ္ (၅ိ/)က်ပ္ေစ်းေလာက္ ရေလ ပုိေကာင္းေလပဲ။

ဒါေပမယ့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားလုိ ေရြးခ်ယ္ခြင့္္မရွိပဲ ၀ယ္ယူ သံုးစဲြေနရတဲ့ ၿမိဳ႕ေန သံုးစဲြသူေတြနဲ႔ ေရာင္းခ်သူေတြရဲ႕ ၾကားမွာ ဓာတ္အား ေရာင္းခ်သူေတြ အတြက္ ထုိက္သင့္တဲ့ အျမတ္နဲ႔ ၀ယ္ယူ သံုးစဲြသူေတြ ေစ်းၾကီးေပးၿပီး နစ္နာမႈ မရွိေအာင္ ၀ယ္ယူခြင့္ ရရွိေရး ေပါင္းစပ္ ညွိႏႈိင္းေပး ရမွာကေတာ့ လက္ရွိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး တာ၀န္ယူထားသူေတြရဲ႕ တာ၀န္ပဲ။

ဒါေပမယ့္ ..... လက္ရွိေတာ့ ၀ဋ္ရွိသေရြ႔ ခံလုိက္ေပအံုးေပါ့ ....... ဘာမွ မတတ္ႏုိင္ တာကုိး။။။

(၄) ၿမိတ္ၿမိဳ႕ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားခ ဘယ္သူအတြက္ မခ်တာလဲ
===========================
(((((ၿမိတ္သတင္းႏွင့္အတင္းမ်ား)))))

ၿမိတ္ၿမိဳ႕ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား အေျခအေနကုိ လူျပိန္းနည္းနဲ႔ တြက္ခ်က္ထားတာပါ။

တစ္ဂါလံ ထုတ္လုပ္ႏုိင္မႈ ယူနစ္ ----- အမ်ားဆံုး (၁၄)ယူနစ္
အနည္းဆံုး ()ယူနစ္ ..... ဒါေပမယ့္ မီးလင္းေရးေတြက ()ယူနစ္၊ ()ယူနစ္ ေလာက္ပဲ ထုတ္လုပ္ႏုိင္တယ္လုိ႔ ..... အေၾကာင္းျပၿပီး ျငင္းၾကလိမ့္မယ္။ အေၾကာင္းျပခ်က္က ဓာတ္အားေပ်ာက္ဆံုးတယ္လုိ႔ အေၾကာင္းျပလိမ့္မယ္။
ဒီဇယ္တစ္ဂါလံ (၄၄၀၀ိ/) ေစ်းႏႈန္းတုန္းက ဓာတ္အားခ တစ္ယူနစ္ (၄၇၀ိ/- သုိ႔ ၄၈၀ိ/က်ပ္)
ဒီဇယ္ တစ္ဂါလံ ( ၃၈၀၀ိ/)ႏႈန္းတုန္းက ဓာတ္အားခ တစ္ယူနစ္ (၄၂၀ိ/သုိ႔ ၄၃၀ိ/)က်ပ္ေတာင္းခံတယ္။
အခု ဓာတ္အားခ တစ္ဂါလ ၂၅၀၀ိ/ ျဖစ္ေနၿပီ ..... တစ္ဂါလံ ()ယူနစ္ ထုတ္လုပ္ ႏုိင္မႈႏႈန္းနဲ႔ ဆုိရင္ တစ္ယူနစ္ ကုန္က်စရိတ္က ပ်မ္းမွ်ျခင္း .... ၂၈၀ိ/ က်ပ္ပဲ ရွိတယ္။
ပုိင္ရွင္ေတြ အတြက္ ၀န္ထမ္းစရိတ္နဲ႔ အျမတ္နဲ႔ ၀န္ေဆာင္မႈေတြ အတြက္ တစ္ယူနစ္ (၅၀ိ/)က်ပ္ႏႈန္းနဲ႔ပဲ အျမတ္တင္အံုး ...... အမွန္တကယ္ အမ်ားဆံုး ၃၃၀ိ/.... ႏႈန္းနဲ႔ ဒီလ အတြက္ ဓာတ္အားခံ ေကာက္ခံသင့္တယ္။ ။။။ ဒီထက္ပုိမ်ားရင္ေတာ့ မဟုတ္ေတာ့ဘူး ..... ၿမိတ္ခရုိင္ မီးလင္းေရး ေကာ္မတီမွာ တာ၀န္ရွိလာမယ္။
အျခားနည္းနဲ႔ တြက္လုိ႔ ရေသးတယ္
ဒီဇယ္ တစ္ဂါလံ (၄၄၀၀ိ/ႏႈန္း)တုန္းက တစ္ယူနစ္ (၄၈၀ိ/)က်ပ္ ၿမိတ္သားေတြ ေပးေဆာင္ ခဲ့ရၿပီးပီ. အခု ဒီဇယ္ တစ္ဂါလံ ပီပါလုိက္ေစ်းႏႈန္းနဲ႔ဆုိ (၂၂၀၀ိ/)က်ပ္ပဲ က်န္ေတာ့တယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ဓာတ္အားခ တစ္ယူနစ္ အမ်ားဆံုး (၃၀၀)က်ပ္ပဲ ေကာက္ခံသင့္ေတာ့တယ္။
ဒီထက္ ပုိေကာက္ခံမယ္ဆုိရင္ မီးလင္းေရး ေကာ္မတီအားလံုးရဲ႕ ၾကီးၾကပ္ေရး အဖဲြ႕ ဥကၠ႒ ျဖစ္တဲ့ ၿမိတ္ခရုိင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး တာ၀န္ရွိလာေတာ့မယ္။ လက္ရွိ ဒီမုိကေရစီ အစုိးရ လက္ထက္မွာ ပြင့္လင္းျမင္သာေအာင္ ခ်ျပၿပီး ေကာက္ခံသင့္တယ္။
တကယ္လုိ႔ (၃၀၀)ထက္ တုိးေကာက္မယ္ ဆုိရင္ ေမးစရာ ေမးခြန္းေတြ ရွိလာတယ္။
- လွ်ပ္စစ္ဌာနက ညႊန္မွဴးေတြ စစ္ေဆးေရး လာေရာက္တဲ့အခါ ကုန္က်တဲ့ စရိတ္ေတြ
( တစ္ခါလာ (၁၅)သိန္းေလာက္ ကုန္က်တယ္လုိ႔ သိရတယ္။ ျငင္းမယ္ဆုိရင္ ေဘာက္ခ်ာေတြ
ရွိတယ္။ ထုတ္ျပမယ္။ ) အတြက္ ၿမိတ္သူ ၿမိတ္သားေတြက က်ခံေပးရမွာလား။
- ခရုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအိမ္ တီဗီ၀ယ္ + ကားျပင္ဖုိ႔ အတြက္ ၿမိတ္သူ ၿမိတ္သားေတြက က်ခံေပးရမွာလား။
- အလုပ္အကုိင္ မရွိတဲ့ လွ်ပ္စစ္ရံုး ၀န္ထမ္းေတြကုိ ဖားၿပီး ေကၽြးေမြး မုန္႔ဖုိး ေပးဖုိ႔အတြက္ ၿမိတ္သူ ၿမိတ္သားေတြက က်ခံေပးရမွာလား။
- လွ်ပ္စစ္၀န္ႀကီး ၿမိတ္ကုိ လာတဲ့အခါ ကုန္က်တဲ့ ကားစရိတ္နဲ႔ ေကၽြးေမြးစရိတ္ေတြ အတြက္ ၿမိတ္သူ ၿမိတ္သားေတြက က်ခံေပးရမွာလား။

ေနာက္တစ္ခု ရွိေသးတယ္။
- တစ္ၿမိဳ႕လံုးအတြက္ လမ္းမီးအတြက္ အစုိးရက ကုန္က်မခံတဲ့ တုိင္းဟာ တနသၤာရီတုိင္း တစ္ခုပဲ ရွိေသးတယ္။ မီတာ ()လံုး အတြက္ (၅၀၀ိ/) ႏႈန္းနဲ႔ လမ္းမီးဖုိးကုိ မီးသံုးစဲြသူေတြက က်ခံေပးေန ရမယ္။ စည္ပင္ အခြန္ေျပစာမွာေတာ့ ေရခြန္ မီးခြန္ အကုန္ ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ စည္ပင္က တာ၀န္မယူဘူး။ ျမိဳ႔သားေတြပဲ အကုန္က် ခံေနရတယ္။

- ျမန္မာလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားက ဘာမွ မလုပ္ပဲ တစ္ယူနစ္ (၁၀ိ)က်ပ္ႏႈန္းနဲ႔ အေခ်ာင္ လာေကာက္ေနတယ္။ ကုိယ့္ဘာသာ ပုဂၢလိက မီးလင္းေရးက ၀ယ္သံုးရေသးတယ္။ ဓာတ္အားခ (၁၀ိ/)ႏႈန္းလဲ အစုိးရက အေခ်ာင္၀င္ေကာက္ေနေသးတယ္။ ျဖစ္သင့္လား
- ဒီလုိသာ ဆက္သြားေနရင္ ၂၀၁၅ အတြက္ လက္ရွိ အစုိးရ ျပန္ေပးဆပ္ရမယ္

0 comments: