Thursday, December 18, 2014

ေကာ္ရွဴ ကေလးသူငယ္မ်ားအား တားျမစ္ ထိန္းသိမ္းေရး အသိပညာေပး ေဟာေျပာပဲြ ၿမိတ္ၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္

ေကာ္ရွဴ ကေလးသူငယ္မ်ားအား တားျမစ္ ထိန္းသိမ္းေရး အသိပညာေပး ေဟာေျပာပဲြ ၿမိတ္ၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္ 

မူးယစ္ေဆး၀ါးသားေကာင္ အျဖစ္ ေရာက္ရိွေနေသာ ေကာ္ရွဴ ကေလးသူငယ္မ်ားအား တားျမစ္ ထိန္းသိမ္းေရး အသိပညာေပး ေဟာေျပာပဲြ အခမ္းအနားအား ျမိတ္ျမို့နယ္၊ ျမို့နယ္ ရဲတပ္ဖဲြ့မွူးရံုးတြင္ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၇ ရက္ေန႔ ေန႔လည္ (၂)နာရီ အခ်ိန္၌   က်င္းပျပုလုပ္သည္။

ေဟာေျပာပဲြတြင္ ဒုတိယၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး  ဦးစိုးသိန္းမွ ယခုေခတ္ လူငယ္ထုအတြင္း မူးယစ္ေဆး၀ါး သံုးစဲြျခင္းမ်ား အပါအ၀င္ ေကာ္ရွူျခင္းမ်ားပါ ျပုလာ၍ အက်င့္စာရိတၱ ပ်က္ျပား လာျခင္း၊ ထိုသို့ ေရာင္း/၀ယ္ သံုးစဲြျခင္းမ်ား အေပၚ ဥပေဒအေၾကာင္း အရ အုပ္ခု်ပ္ေရးအဖဲြ့၊ ရဲတပ္ဖဲြ့တို့ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရိွေသာ္လည္း ဆက္လက္ တုိးပြားလာသျဖင့္ ရပ္ကြက္ အုပ္ခု်ပ္ေရး အဖဲြ့မ်ား၊ အေထာက္အကူျပု အဖဲြ့မ်ား၊ ရပ္မိရပ္ဖမ်ား မွလည္း အမို်းသားေရး တာ၀န္ တစ္ရပ္အျဖစ္ ကူညီ ေဆာင္ရြက္ ေပးရန္ ေဆြးေနြး ေျပာၾကားသည္။


ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ ရဲတပ္ဖဲြ႕မွဴး ရဲမွဴး သန္းဦးမွ ေဆြးေႏြးရာတြင္ ေကာ္ရွူျခင္း ကိစၥရပ္မွာ မူးယစ္ေဆး၀ါး မဟုတ္ေသာ္လည္း မူးယစ္ေဆး၀ါး သံုးစဲြ သကဲ့သို့ပင္ လူငယ္ထု အတြင္း ပိုမိုပံ့်နံွ့လာ၍ စိတ္ဓာတ္ ပ်က္ျပားလာျခင္း၊ ဒုစရိုက္မႈမ်ားနွင့္ အုပ္စုဖဲြ့ရမ္းကားမႈမ်ား ျပုလုပ္လာျခင္း၊ ရပ္ရြာေအးခ်မ္းသာယာေရးကို ထိပါး ေနွာက္ယွက္ျခင္းမ်ား ျပုလုပ္လာျခင္း၊ လုပ္ငန္းမ်ား အသံုးျပုသည့္ ေကာ္ဗူးအား အေရာင္းဆိုင္မ်ားမွ တင္သြင္း ေရာင္းခ်လ်က္ ရိွရာ လူငယ္ထုမွ အလဲႊသံုး၍ ေကာ္ရွူျခင္းမ်ား ျပုလုပ္လာျခင္းအပၚ သီးျခား ဥပေဒအရ ျပ႒ာန္းထားျခင္း မရိွေသာ္လည္း အက်င့္စာရိတၱ ပ်က္ျပားလာျခင္းေၾကာင့္ အထက္ဌာန၏ ညႊန္ၾကားမႈမ်ား ရယူကာ ျမို့နယ္အုပ္ခု်ပ္ေရးအဖဲြ့မ်ား၊ ရပ္မိရပ္ဖမ်ား၊ အေထာက္အကူျပုအဖဲြ့မ်ား ပူးေပါင္း၍ တားဆီး ပညာေပးၾကရန္နွင့္ ရဲတပ္ဖဲြ့အား သတင္းေပးၾကရန္လုိေၾကာင္း၊ လူငယ္မ်ား မူးယစ္ေဆး၀ါး သံုးစဲြျခင္း၊ ေကာ္ရွူျခင္းမ်ားအား အမို်းသားေရး တာ၀န္တစ္ရပ္ အေနျဖင့္ ဆယ္အိမ္မွူးမ်ား၊ ရာအိမ္မွူးမ်ား၊ အုပ္ခု်ပ္ေရးမွူးမ်ား၊ ျမို့မိ/ ျမို့ဖမ်ားမွ ရဲတပ္ဖဲြ့နွင့္ ပူးေပါင္း၍ သတင္းေပး ကာကြယ္ တိုက္ဖ်က္သြားၾကရန္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ထုိေနာက္ ၿမိတ္ ျပည္သူ့ေဆးရံုၾကီးမွ မႈခင္းဆရာ၀န္ ေဒါက္တာ တင္စိုးမိုးမွ တက္ေရာက္လာသူ မ်ားအား  ေဆြးေႏြးရာတြင္ ေကာ္ရွူျခင္းသည္ မူးယစ္ေဆး၀ါး သံုးစဲြသကဲ့သို့ ထံုထိုင္းျခင္း၊ ေဘးျဖစ္ျခင္း၊ မူးယစ္ရီေ၀ျခင္း၊ ဦးေနွာက္နွင့္ အာရံုေၾကာမွတစ္ဆင့္ အဆုတ္နွင့္ ကိုယ္တြင္း အဂၤါရပ္မ်ား ေလာင္ကြ်မ္းေစျခင္း၊ ကယ္မီကယ္၊ ေတာ္ရင္း ဓာတုေဗဒ ပစၥည္းမ်ား ေရာေနွာ ပါ၀င္ျခင္း အျပင္ အက္စီတုန္း၊ မီသိုင္း/ အီသိုင္းအက္စီတုန္း အက္စစ္()မို်း ပါ၀င္ ေပါင္းစပ္ ထားေၾကာင္း၊ ရွူရိႈက္ သံုးစဲြသူမ်ားမွာ ပထမတြင္ စိတ္ၾကည္လင္သကဲ့သို့ ျဖစ္ေပၚလာ ေသာ္လည္း တျဖည္းျဖည္း မူးယစ္ ထိုင္းမိႈင္းလာျခင္း၊ စိတ္ေဖာက္ ျပန္လာျခင္း၊ ကတုန္ကရင္ မႈးယစ္ ေမာပန္းလာျခင္း၊ စဲြလမ္းစိတ္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာျခင္း၊ ေဘးထြက္ ဆိုးကို်းမ်ားျဖစ္ေသာ ေခြ်းမ်ားထြက္လာျခင္း၊ ေနာက္ဆံုး ကိုယ့္ကိုယ္ကို ေသေၾကာင္းၾကံျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလာသည္ အထိ စိတ္က်န္းမာေရး ေဖာက္ျပန္လာျခင္း၊ ေငြရရိွရန္ မသမာေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေငြရွာေဖြျခင္း၊ လုယွက္မႈမ်ား ကူ်းလြန္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလာျခင္း၊ ေကာ္ရွူသူမ်ားသည္ ၄င္းတို့၏ စိတ္တြင္ နွစ္သက္စြာ ခံစားရသကဲ့သို့ ျဖစ္ေပၚလာသျဖင့္ ဆိုင္ကယ္ စီးနွင္းရာတြင္ မဆင္မျခင္ေမာင္းနွင္ျခင္း၊ ေဆးေၾကာင္၍ အမ်ားသူငွာ အေပၚ ေနွာင့္ယွက္ျခင္း၊ အုပ္စုဖဲြ့ ရမ္းကားျခင္း၊ ဒုတ္/ဓား လက္နက္ ကိုယ္ေဆာင္၍ ဒုစရိုက္မႈ ကူ်းလြန္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလာသည္ အထိ ဆိုးကို်းမ်ား ရရိွလာသျဖင့္ ရပ္မိရပ္ဖမ်ား၊ အုပ္ခု်ပ္ေရး အဖဲြ့မ်ား၊ အေထာက္အကူျပု အဖဲြ့မ်ားမွ ရဲတပ္ဖဲြ့နွင့္ ပူးေပါင္း၍ မူးယစ္ေဆး၀ါး ကင္းစင္ပေပ်ာက္ေရးကို ေဆာင္ရြက္ သင့္ေၾကာင္း မ်ားအား ေဆြးေနြး ေဟာေျပာသည္။

ထုိအခမ္းအနားသို့ ျမိတ္ျမို့နယ္ အေထြေထြအုပ္ခု်ပ္ေရးဦးစီးဌာနမွ ဒုတိယျမို့နယ္အုပ္ခု်ပ္ေရးမွူး ဦးစိုးသိန္း၊ ျမိတ္ျမို့နယ္ရ ဲတပ္ဖဲြ့မွူး ရဲမွူးသန္းဦး၊ ၿမိတ္ျပည္သူ့ေဆးရံုၾကီးမွ မႈခင္းဆရာ၀န္ ေဒါက္တာ တင္စိုးမိုး၊ ရပ္ကြက္ အုပ္ခု်ပ္ေရးမွူးမ်ားနွင့္ ရပ္မိရပ္ဖမ်ား၊ ဆိုင္ကယ္ ပစၥည္း အေရာင္းဆိုင္ ပိုင္ရွင္မ်ား၊ အေထာက္အကူျပု အဖဲြ့မ်ား စုစုေပါင္းအင္အား (၅၀)ဦး တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

0 comments: