Wednesday, September 10, 2014

ၿမိတ္အထက္တန္းေက်ာင္း ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ေသာင္းဂဏန္း အထိ အလွဴေငြ ထည့္ရဟု တနသၤာရီ သတင္း ဂ်ာနယ္ပါ ေခါင္းစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အထက(၂) ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသား ေဟာင္းမ်ား အဖဲြ႕မွ တနသၤာရီ ဂ်ာနယ္သုိ႔ ေပးစာ

ပထမဦးစြာ အဆုိပါ တနသၤာရီ  သတင္းဂ်ာနယ္တြင္ ထုိသတင္းကုိ ေရးသား သူမ်ားႏွင့္ အယ္ဒီတာ မ်ားသည္  ေက်ာင္းေနဖူးပါ ၏ေလာ၊ ေက်ာင္းေနဖူးပါက ေက်ာင္းတြင္း ဖံြ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊ မိမိေက်ာင္း တုိးတက္ရာ တုိးတက္ေၾကာင္း လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ဖူးပါ ၏ေလာ၊ ဆရာ / ဆရာမ မ်ား၏ ေကာင္းမြန္ေသာ သင္ၾကား ဆံုးမမႈ၊ နာခံမႈမ်ားကုိ လုိက္နာဖူးပါ၏ေလာ၊ ေက်ာင္းေနစဥ္ ကာလ အတြင္း သူငယ္ခ်င္း မိတ္ေဆြ ေကာင္းမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံ ခင္မင္ရပါ၏ ေလာဟု ဦးစြာ ပထမ ေမးျမန္းလုိ ပါသည္။အမွတ္(၂) အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္းတြင္ ပညာသင္ယူေနေသာ ေက်ာင္းသား/ ေက်ာင္းသူ (4000)ခန္႕ ရွိသည့္ အတြက္ စာသင္ၾကားရန္ အခက္အခဲမ်ား ရွိလာပါသျဖင့္ ေက်ာင္းေဆာင္သစ္ကို ထပ္မံ တိုးခ်ဲ ေဆာက္လုပ္ႏို င္ရန္ ပညာေရးဌာနမွ ႏိုင္ငံေတာ္ ပ့ံပိုးေငြ (၆၄၀) ျဖင့္ တစ္ထပ္ေက်ာင္းေဆာင္ ေဆာက္လုပ္ရန္ ခ်မွတ္ခဲ့ ပါသည္။ ထုိသုိ႔ ႏုိင္ငံေတာ္မွ
တစ္ထပ္ေက်ာင္းေဆာင္ အတြက္သာ ခ်ထားေပးေသာ္လည္း ျပည့္ၿဖိဳးထြန္း ကုမၸဏီမွ ဦးလွသန္း ႏွင့္ ၿမိတ္ အမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီမွ ထပ္မံ ပံ့ပိုး စိုက္ထုတ္ေငြ (၂၀၀)သိန္း ရရွိခဲ့ သျဖင့္   ႏွစ္ထပ္ေက်ာင္းေဆာင္ ေဆာက္လုပ္ ရန္ မိဘဆရာ အသင္း ၊ ေက်ာင္းအက်ိဳးေတာ္ေဆာင္ အဖဲြ႕မွ အတည္ျပဳ  ခဲ့ၾက ပါသည္။

ထို႔အျပင္ အမွတ္(၂) အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္းသည္ ႏွစ္ေပါင္း (၆၀)နီးပါး ေရ၀ပ္ေနေသာေျမကို ျပဳျပင္ရန္ ဦလွသန္း မွ သဲကားေပါင္း (၅၄၃)ကား (ယခုေငြေပါက္ေစ်း (၂၀၀)သိန္း နီးပါး) စက္ယႏၲရာမ်ားျဖင့္ ျပဳျပင္မြန္းမံ ေပးခဲ့သျဖင့္ ယခုဆိုလွ်င္ ယခင္က ေရျမွဳပ္ေက်ာင္းဟု ေခၚဆုိေနေသာ အထက(၂) ေက်ာင္းသည္  ေဘာလံုး ကြင္းမွ် က်ယ္၀န္းေသာ ေျမ အေနအထား ကိုရရွိလာခဲ့ ပါသည္။

ထိုေၾကာင့္ ေက်ာင္းေဆာင္သစ္ ေဆာက္လုပ္ရန္ အတြက္ အစိုးရမွ ခ်ေပးေငြ ႏွင့္ ေစတနာ အလွဴရွင္ လွဴဒါန္းေငြကို ေက်ာင္းသားမိဘမ်ားသိရွိေစရန္ အစည္းအေ၀း တစ္ရပ္ျပဳလုပ္ခဲ့ ပါသည္။

ထိုအစည္းအေ၀းပြဲတြင္ တက္ေရာက္လာၾကေသာ ေက်ာင္းသားမိဘမ်ားမွ ေစတနာ သဒါၵထက္သန္ၿပီး လွဴဒါန္းလာသျဖင့္ ေငြသား (၁၄)သိန္း (၈)ေသာင္း ၊ သဲ၊ ေက်ာက္၊ သစ္ မ်ား ပါ ထည့္၀င္ ခဲ့ၾကသျဖင့္ ေငြလက္ခံ ေကာ္မတီ မရွိသျဖင့္ (ေက်ာင္းဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး အေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႕) ကို တက္ေရာက္ လာၾကေသာ မိဘရွင္ မ်ားအား ဖြဲ႕စည္းေစၿပီး လွဴဒါန္းေငြမ်ား လက္ခံကာ ရရွိလာေသာ ေငြမ်ားကို ဘဏ္၌ အပ္ႏွံထားရွိ ပါသည္။ ယခုျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အစည္းအေ၀း ပြဲတြင္ ေက်ာင္းသား မိဘရွင္မ်ား မွ (သတ္မွတ္ေငြ) ထည့္၀င္ေပးရမည့္ဟု လံုး၀ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းမရွိပါ။

အဆိုပါ ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေက်ာင္း အက်ိဳးေတာ္ေဆာင္ ေက်ာင္းသားေဟာင္း တစ္ဦး ျဖစ္သူ ဦးစိန္မင္းက " ကၽြန္ေတာ္တို႔က ေက်ာင္းသားမိဘေတြကို အတင္းအက်ပ္ထည့္ရမယ္။ အလွဴေငြေတြကို မျဖစ္မေနထည့္ ရမယ္လို႔ သတ္မွတ္ထားတာမ်ဳိး မရွိဘူး ေစတနာႏွင့္ ထည့္၀င္မည္ဆိုလည္း ရတယ္ မထည့္၀င္လည္း ရတယ္ ေက်ာင္းသားမိဘေတြ ဆီက ေစတနာေပါက္ ထည့္၀င္မည္ဆိုမွသာ လက္ခံသြားမည့္ ျဖစ္တယ္လို႔ တနသၤာရီ ဂ်ာနယ္ သတင္းေထာက္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုစဥ္ ေျဖၾကားခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။

အလားတူပင္ " က်ြန္မတို႔က ေစတနာေပါက္ပဲ ေကာက္ခံတာပါ။ အတင္းအက်ပ္ ထည့္ ရမယ္လို႔ သတ္မွတ္ထားျခင္းမ်ိဳး မရွိပါဘူး။ အလွဴေငြေကာက္ခံဖို႔ ကိုယ့္သေဘာနဲ႔ ကိုယ္လုပ္လို႔မရပါဘူး။ အားလံုးကိုတိုင္ပင္ၿပီးမွ ေက်ာင္းသားမိဘမ်ားရဲ႕ သေဘာထားကို ဆႏၵျပဳၿပီး သေဘာတူမွ ထည့္ရတာျဖစ္ပါတယ္။ "ဟု လည္း အ.ထ.က-၂ ေက်ာင္း ေက်ာင္းအုပ္ဆရာမႀကီးေဒၚျမျမ၀င္းက သတင္းေထာက္ကုိ ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။

သုိ႔ေသာ္လည္း တနသၤာရီ အပတ္စဥ္ထုတ္ဂ်ာနယ္ - အတြဲ-၂၊ အမွတ္-၁၁ တြင္ ၿမိတ္အထက္တန္းေက်ာင္း ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ေသာင္းဂဏန္း အထိ အလွဴေငြ ထည့္ရဟု
သတင္းေခါင္းစီး တပ္ေဖာ္ျပထားၿပီး ေအာက္တြင္ပါ စာသားမ်ားတြင္ တစ္လဲြ ေဖာ္ျပထား
ျခင္းမ်ိဳးမွာ မီဒီယာ က်င့္၀တ္ႏွင့္ ညီညြတ္ျခင္း မရွိပါ .... အဆုိးျမင္ရႈ႔ေဒါင့္ျဖင့္ ၾကည့္ကာ
ေဖာ္ျပထားသည္ကုိ ေတြ႔ရွိရပါသည္။

အဆုိပါ သတင္းကုိ ေရးသားသူ သတင္းေထာက္ အေနျဖင့္ အထက(၂) ေက်ာင္းႏွင့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၏ အစဥ္အလာေကာင္းမ်ားကုိ ေလ့လာေစလုိပါသည္။ အထက(၂) ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ ေဟာင္းမ်ား အဆက္ဆက္သည္ မိခင္ေက်ာင္းေတာ္ၾကီးအား
သံေယာဇဥ္ၾကီးစြာျဖင့္ ေက်ာင္းမွ ထြက္ခြာၿပီး အေ၀းေရာက္ေနသည့္တုိင္ေအာင္ ေရာက္သည့္ ေနရာမွ မိခင္ေက်ာင္းေတာ္ၾကီး ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ ေငြအား၊ လူအား၊ ႏုတ္အားျဖင့္ ကူညီေပးခဲ့၊ ကူညီေပးလ်က္ရွိ ပါသည္။ တနသၤာရီ ဂ်ာနယ္ သတင္းေထာက္ ျဖစ္သူအေနျဖင့္ ေက်ာင္းေနဖူးပါက မိမိေက်ာင္းေတာ္ၾကီးအတြက္ အထက(၂) ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသား ေဟာင္းမ်ား ကဲ့သုိ႔ လွဴဒါန္း ခဲ့ဖူးပါလားဟု ေမးျမန္းလုိပါသည္။

ထုိ႔အျပင္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ ေဟာင္းမ်ား၏ ထည့္၀င္ လွဴဒါန္းေငြျဖင့္ ျမတ္ဆရာ ပူေဇာ္ပဲြမ်ား က်င္းပျပဳလုပ္လာခဲ့သည္မွာလည္း ၁၃ ၾကိမ္ေက်ာ္လြန္ခဲ့ၿပီး လာမည္ ဇန္န၀ါရီ(သုိ႔) ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ (၁၄)ၾကိမ္ေျမာက္ ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ၿပီးခဲ့သည့္ တနဂၤေႏြေန႔တုန္းကလည္း အထက(၂) ပညာရည္ခၽြန္ ဆုေပးပဲြ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ အဆုိပါ ဆုေပးပဲြ အတြက္ ထူးခၽြန္ေက်ာင္းသား မ်ားအား က်ပ္သိန္း (၄၀) သိန္းေက်ာ္ ခ်ီးျမွင့္ခဲ့ပါသည္။ အဆုိပါ ဆုခ်ီးျမွင့္ပဲြေငြမွာ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူေဟာင္း မ်ားႏွင့္ ေစတနာရွင္မ်ားမွ လွဴဒါန္းထားေသာ ေငြျဖစ္ပါသည္။ ထုိအခမ္းအနားသုိ႔ သတင္းေထာက္ၾကီး တက္ေရာက္ပါရန္ ဖိတ္ၾကားခဲ့ေသာ္လည္း ဘာေၾကာင့္ သတင္းလာေရာက္ မယူခဲ့ပါ သနည္း။ ေကာင္းတာျပဳလုပ္သည့္ သတင္း ျဖစ္သည့္ အတြက္  သတင္း မေရးသားျခင္း ျဖစ္ပါသလားဟု ေမးျမန္းလုိပါသည္။

ၿမိတ္ အထက္တန္းေက်ာင္း ဖံြ႕ၿဖိဳးေရး အတြက္ ေသာင္းဂဏန္း အထိ အလွဴေငြ ထည့္ရဟု
တနသၤာရီ သတင္း ဂ်ာနယ္ပါ ေခါင္းစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ တာ၀န္ရွိသူ တနသၤာရီ ဂ်ာနယ္ အယ္ဒီတာ အဖဲြ႕ အေနျဖင့္ ျပန္လည္ ေတာင္းပန္ခ်က္ ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပေပးပါရန္
ေတာင္းဆုိ ပါသည္။

အထက(၂) ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသား ေဟာင္းမ်ား
0 comments: