Tuesday, September 30, 2014

ျပည္တြင္းေရာက္ေနျပီျဖစ္သည့္ ဆင္႔ပြား လူလိမ္ဂိုဏ္းမ်ား

 .ဒီရက္အတြင္း ဖတ္မိေနပါသည္... ဆင္႔ပြားလိမ္နည္း.. ဟူရ် .. ထို႔ေၾကာင္႔ မိတ္ေဆြမ်ား အတြက္ စိုးရိမ္မိပါသည္.... multi level marketing ဟု အမည္တတ္၍ အဆင့္ျမင့္ လူသံုးကုန္ ပစၥည္း ေတြျပကာ ေၾကာ္ျငာပြဲတြင္ အဖြဲ ့၀င္အျဖစ္ လက္ခံျပီး တဆင့္ ျဖန္ျဖဴး အဖြဲ ့၀ငိသစ္ ရွာရေသာ ကိုယ္စားလွယ္သစ္ အျဖစ္ ရာထူးတန္းေပး၍ လိမ္နည္း ျဖစ္ပါသည့္။


 ထိုင္းႏွင့္ မေလးရွားတြင္ ေခတ္စားေနျပီး ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ မဲေဆာက္လို နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ အဆိုပါဂိုဏ္းမ်ား တရား၀င္ လုပ္စားေနၾကပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ရိုးသားသည့္ ကရင္ တိုင္းသားမ်ားအား စည္းရံုး၍ ေဟာ္တယ္ ခန္းမတခုတြင္ ေတြဆံုပြဲလုပ္ကာ လိမ္ေနသည္ကို ကိုယ္တိုင္ ေတြ ့ခဲ့ရဘူးသည္။

ဥပမာ...ေျပာရလ်ွင္... ပစၥည္းတခု ၃ေသာင္းခန္႔ တန္သည္အား.. ၁သိန္းေပး၍ အရင္ဝယ္ယူရျပီး... အဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရေသာနည္း ျဖစ္ပါသည္..။ထို႔ေၾကာင္႔ ဇာတ္လမ္းစလ်ွင္ စျခင္းပင္ ၇ေသာင္းရွုံး ပါသည္. ကိုယ္ကေနာက္ လူႏွစ္ေရာက္ ထပ္စည္းရံုးႏိုင္လ်ွင္ လစဥ္ မိမိ၀င္ေငြ က်ပ္ ၅၀၀၀၀ တိုးမည္ စသျဖင့္ ဇယားမ်ား ပံုစံမ်ား ခ်ကာ စည္းရံုးပါလိမ့္မည္။ အလုပ္မရွိ ျဖစ္ေနသည့္ လူဂုဏ္ထံမ်ားမွ အစ အလယ္လတ္တန္းမ်ားပါ အလိမ္ေၾကာမွာ ေမ်ာသြားႏိုင္၏၊ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ေငြတသိန္းထည့္ခိုင္း၍ သင္ ကိုယ္စားလွယ္ရာထူးကို တန္းခန့္ႏိုင္သည္။

...ထိုမ်ွနွင္႔ မျပီးေသး အဖြဲ႔ဝင္ျဖစ္သြားသည္႔ အေလ်ွာက္ အလုပ္တခုပါ လက္ခံလိုက္ရျပန္ ပါသည္... ထိုအဖြဲ႔ အစည္းအတြက္ လူသစ္ ထပ္မ ံရွာေဖြေပးေရး အလုပ္ျဖစ္ ပါသည္... သင္ေၾကေၾကနပ္နပ္ လုပ္ျဖစ္ပါ လိမ္႔မည္... .အဘယ္႔ေၾကာင္႔ ဆိုေသာ္ သင္႔အား ၄င္းတို႔မွ ယံုၾကည္ေလာက္ေအာင္ စည္းရံုးျပီး ျဖစ္ေနေသာေၾကာင္႔ ျဖစ္ ပါသည္... . သင္အဘယ္႔ေၾကာင္ ယံုၾကည္လြယ္ ရသလဲဟု ျပန္ဆန္းစစ္ၾကည္႔ ပါက... သင္၏ေလာဘ ေၾကာင္႔ပင္ ျဖစ္ပါသည္... တသိန္းရင္း၍ လူသစ္မ်ားမ်ား ရွာနိဳင္ေသာ္ လစဥ္ ပံုမွန္ မည္ေရြ႔ မည္မ်ွ ဝင္ေငြရိွေၾကာင္း၊ အဖြဲ ့၀င္သစ္မ်ားမ်ား ရေလ အမွတ္ေပး စနစ္ အရ လစာတိုးျမင့္ ရမည္ စသည္ျဖင့္ သင္႔အား အေထာက္ အထားမ်ား..  ေငြစာရင္မ်ား .. ဘဏ္စာအုပ္မ်ား ျပပါလိမ္႔မည္...

၄င္း၏လက္ေအာက္တြင္ အဖြဲ႔ဝင္အသစ္ မည္မ်ွရိွရ်္ ေန႔စဥ္ဝင္ေငြ မည္မ်ွဝင္ေနသည္ကိုျပပါ လိမ္႔မည္... လူတိုင္း ေလာဘ ရိွပါသည္.... ေလာဘပိုၾကီးေသာသူမ်ားသည္ ပို၍ ယံုလြွယ္တတ္ၾကပါသည္... ထိုက္သင္႔သည္႔ ၾကိဳးစား အားထုတ္မႈ မရိွဘဲ သူတပါးထံမွ အလြယ္ရမည္႔ ေငြကို တပ္မက္သူမ်ား မ်ားစြာ ခံရေသာ လိမ္နည္းျဖစ္ပါသည္....

.လြန္ခဲ႔သည္႔ ၁၀နွစ္ ၁၅နွစ္ခန္႔က မေလးရွားတြင္ တြင္က်ယ္ခဲ႔ျပီးေသာ လိမ္နည္းမ်ား ယၡဳ ျမန္မာျပည္တြင္ ေျခခ် လာျခင္းျဖစ္ပါသည္.... ထိုစဥ္က မေလးနိဳင္ငံ သား အမ်ားအျပား အလိမ္ခံခဲ႔ရပါသည္.... တရားစြဲရ် ္မရပါ... ရဲတိုင္ရ် ္မရပါ...အဖြဲ႔ဝင္ အျဖစ္ျဖည္႔စြက္ ရသည္႔ 
 ေလ်ွာက္လြွာမွာ တြင္ပင္ ၄င္းတို႔ဖက္မွ ဥပေဒေၾကာင္းအရ အေရးယူရ် ္မရေအာင္ၾကိဳတင္ ကာကြယ္ ၾကံ စည္ ထားျပၽီးျဖစ္ပါသည္... ထိုအဖြဲ႔ အစည္းမ်ားသည္ ခိုင္မာေတာင္႔တင္းစြာ သိုင္းၾကီး ဝိုင္းၾကီး ဖြဲ႔စည္း ထားၾကပါသည္..  နာမည္ၾကီး မ်ား၏ အကူအညီမ်ား၊ အမည္မ်ား ကိုလည္း အသံုးခ်တတ္ ပါသည္... ဝတ္စားဆင္ယင္မူ႔ အလြန္ စမတ္က် ၾကပါသည္... ဝင္းဝင္းေျပာင္ေျပာင္.. ေရြွတြဲလဲ... ေငြတြဲလဲမ်ားျဖင္႔ ဆြဲေဆာင္ၾကပါသည္... နက္တိုင္ႏွင့္ ကုတ္၀တ္ခါ အတြင္းေရးမွဴးမ လွလွေလးမ်ား ပါလာ လိမ့္မည္၊ အတန္းပညာ မတတ္သူကိုပင္ ညြွန္ခ်ဳပ္ ျဖစ္နိဳင္ သည္ဟု ေျပာတတ္ၾကပါသည္... .သင္သည္ ၄င္းတို႔နွင္႔ ပါတ္သက္မိျပီ ဆိုပါက ေနာက္ဆုတ္ရန္ခက္သြားပါ လိမ္႔မည္... ဆက္တိုးဖို႔ရန္ သာ ၄င္းတို႔မွေျပာဆို စည္းရံုးျပီး အဖြဲ႔ဝင္ အဆင္႔တက္ေရး အတြက္ ေငြထပ္မံ ထည္႔ဝင္ျခင္း.... လူသစ္မ်ား အသဲအသန္ ရွာေဖြျခင္းမ်ား သံသရာတြင္လည္ ပါေတာ႔သည္.... ေနာက္ဆံုး နယ္တြင္ ေနထိုင္ေသာ မိရင္းဖရင္း ကိုပင္ အဖြဲ႔ဝင္ျဖစ္ရန္ စည္းရံုးရသည္ အထိျဖစ္လာပါ လိမ္႔မည္... သင္ကိုယ္တိုင္ အလိမ္ခံရျပီဟု သတိထား မိခ်ိန္တြင္ ေနာက္က်ေနျပီျဖစ္ သည္႔ အတြက္  သင္႔ထြက္ေပါက္႔ ရရိွေရး အတြက္ သူတပါးအား လိမ္ရန္ အားထုတ္ ရပါေတာ႔သည္..

.မဟုတ္တာကို အဟုတ္ထင္ေအာင ္ေျပာရပါေတာ႔သည္... မမွန္တာကို အမွန္ထင္ေအာင္ေျပာရပါ ေတာ႔သည္.. စပါးၾကီးေျမြ လိမ္ထားသည္ထက္ အျဖည္ ခက္ပါလိမ္႔မည္... .၄င္းတို႔သည္ ရဟန္းရွင္လူ မေရြွး စည္းရံုးၾကပါလိမ္႔မည္... ေက်ာင္းသားလူငယ္ မ်ားအားလည္း ပစ္မွတ္ထားပါ လိမ္႔မည္... ရံုးဝန္ထမ္း မ်ားအားလည္း  ပစ္မွတ္ထားၾကပါ လိမ္႔မည္...
တခ်ိန္က မေလးရွား နိုင္ငံသားမ်ား လူရည္လည္ လာခ်ိန္ လိမ္လည္ရ်္ မရေတာ႔ေသာ အခါတြင္ ျပည္ပမွ လာေရာက္ လုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ ကြ်န္ေတာ္တို႔လို ေအာက္ေျခလုပ္သား နိဳင္ငံျခားသားမ်ား အားပင္ ပစ္မွတ္ထားခဲ႔ၾက ပါသည္.... ကြ်န္ေတာ္ မိတ္ေဆြ အမ်ိုးသမီးတဦး ဆိုလ်ွင္... မေလးတြင္ ျမန္မာဆိုင္ဖြင္႔ရ် အဆင္ေျပလ်ွက္ရိွရာမွ... စုေဆာင္းထား သမ်ွေလးေတြ ကုန္တဲ႔ အျပင္ ျမန္မာျပည္က အိမ္ပါေရာင္းလိုက္ရတဲ႔ အျဖစ္ၾကံုရ ပါသည္....

ျပည္တြင္းေရာက္ေနေပျပီ... ဆက္လက္မ်ွေဝရင္း.. မိတ္ ေဆြညီကို ေမာင္နွမနွင္႔ လုပ္ေဖၚကိုင္ဖက္မ်ား အက်ိုးစီပြား မပ်က္စီးရာ မပ်က္စီးေၾကာင္း ကူညီေစာင္႔ေရွာက္နိဳင္ၾက ပါေစ.....
.ေအာင္(နီလိုင္း)

0 comments: