Thursday, August 7, 2014

ေမာေတာင္နယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရး စခန္းမွ ကုန္သြယ္မႈ ဝင္ေငြ တုိးျမႇင္႕ရရွိ

တနသၤာရီတိုင္း ေဒသႀကီး   ၿမိတ္ခ႐ိုင္ တနသၤာရီၿမိဳ႕နယ္ ေမာေတာင္ ကုန္သြယ္ေရးဂိတ္တြင္ ျမန္မာ-ထိုင္းနယ္စပ္ ပရာခြၽတ္ကိရိခံ(ပကြၽတ္) ဗန္ေကာက္ၿမိဳ႕မွ ဝင္ေရာက္လ်က္ ရွိသည့္ လူသံုးကုန္ ပစၥည္းအမ်ဳိးမ်ဳိး၊ မီးဖိုေခ်ာင္သံုးႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္း အမ်ဳိးမ်ဳိး၊ ေဆာက္လုပ္ေရးသံုး ဘိလပ္ေျမမ်ားကို တစ္ပိုင္တစ္ႏိုင္ ကုန္သြယ္သူမ်ားအား တရားမဝင္ ကုန္ပစၥည္း တားဆီး ထိန္းခ်ဳပ္ေရး ဗဟိုေကာ္ မတီက ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလမွစ၍ တစ္ဦးခ်င္း ကုန္သြယ္ေရး ကတ္မ်ားျဖင့္ တင္သြင္းခြင့္ ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ကုန္သြယ္မႈ ဝင္ေငြတိုးတက္ ျမင့္မား ရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။


တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၊ထုိင္းႏိုင္ငံ၊ အိႏၵိယႏိုင္ငံႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏုိင္ငံတုိ႔ႏွင့္ နယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးဇုန္ ၁၄ ခု ဖြင့္လွစ္၍ ကုန္သြယ္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိရာ ပို႔ကုန္၊သြင္းကုန္ လိုင္စင္အစား အဆိုပါ တစ္ဦးခ်င္း ကုန္သြယ္ေရးကတ္မ်ား ထုတ္ေပးၿပီး တရားမဝင္ ကုန္သြယ္မႈအား စည္းၾကပ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ကတ္မ်ား စတင္ ထုတ္ေပးသည့္ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလမွ ယမန္ေန႔အထိ နယ္စပ္ပို႔ကုန္မွ စုစုေပါင္းေငြ က်ပ္ ၁ ဒသမ ၉ ဘီလီယံ၊ နယ္စပ္သြင္းကုန္မွ စုစုေပါင္း ေငြက်ပ္ ၇ ဒသမ ၇ ဘီလီယံႏွင့္  နယ္စပ္ တစ္ပိုင္တစ္ႏုိင္ ကုန္သြယ္မႈမွ စုစုေပါင္း ေငြက်ပ္ ၉ ဒသမ ၆ ဘီလီယံအထိ ရရွိခဲ့သည္။

ဆက္လက္၍ ဆံုး႐ႈံးေနေသာ အခြန္အခမ်ား ရရွိေရး၊ တရားမဝင္ ကုန္ပစၥည္း တားဆီး ထိန္းခ်ဳပ္ေရး ဗဟိုေကာ္မတီ၏ အေျခခံမူဝါဒမ်ား အရ တနသၤာရီတိုင္း ေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕၏ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေမာေတာင္ ကုန္သြယ္ေရး ဇုန္မွတစ္ပိုင္တစ္ႏုိင္ ကုန္သြယ္မႈမ်ား အတြက္ တစ္ဦးခ်င္း ကုန္သြယ္ခြင့္ ကတ္မ်ားျဖင့္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ကုန္ပစၥည္း တင္သြင္းခြင့္ႏွင့္ တင္ပို႔ခြင့္ ျပဳထားျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ကုန္သြယ္မႈ ဝင္ေငြမ်ား တိုးတက္ ရရွိလာေၾကာင္း သိရသည္။ 
ၿမိတ္၀တီ (ၿမိတ္   ဇူလိုင္   ၂၇)

0 comments: