Sunday, January 26, 2014

ၿမိတ္ကြၽန္းစု အတြင္းရွိ ကြၽန္းေလးခုတြင္ ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္မီ ဘန္ဂလိုမ်ား ၿမိတ္ အမ်ားပိုင္ ေကာ္ပုိေရးရွင္ ေဆာက္လုပ္ရန္ အဆိုျပဳတင္ျပ

ၿမိတ္အမ်ားပိုင္ေကာ္ပိုေရးရွင္းမွ ၿမိတ္ကြၽန္းစုအတြင္းရွိ ကြၽန္းေလးခု တြင္ ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္မီ ဘန္ဂလို မ်ားေဆာက္လုပ္ သြားရန္ အဆိုျပဳ တင္ျပထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ဒါ႐ိုက္တာ အဖြဲ႕ဝင္ ဦးစိုးစိုးက ျပည္ေထာင္စု ေန႕စဥ္သို႕ ေျပာသည္။


အဆိုပါ အပန္းေျဖစခန္းမ်ား တည္ေဆာက္ မည့္ ကြၽန္းမ်ားမွာ ကြမ္းသီးကြၽန္း (ကဘူဇာကြၽန္း)၊ အေရွ႕ စူဠာကြၽန္း၊ လငန္းကြၽန္းစုႏွင့္ တနသၤာရီကြၽန္း တို႔ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒ သႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕မွ စည္ပင္သာယာ ေရးဝန္ႀကီး ဦးေအာင္ေက်ာ္ေက်ာ္ဦး က ျပည္ေထာင္စုေန႕စဥ္သို႕ ေျပာ သည္။

''အဆိုျပဳ တင္ျပထားပါေသး တယ္။ တည္ေဆာက္မယ့္ေနရာမွာ ေဒသခံေတြရဲ႕ ထိခိုက္မႈရွိမရွိ၊ ၿပီး ေတာ့ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္ မႈ မရွိေအာင္ လုပ္ရမယ္။ ေဂဟစနစ္ မပ်က္စီးရဘူး။ သစ္ေတာ ထိန္းသိမ္း ေရးနယ္ေျမေတြနဲ႔ လြတ္ကင္းရမယ္။ ဒီအေပၚမွာ ၾကည့္ၿပီး ခြင့္ျပဳေပးသြား မွာျဖစ္တယ္။ ထိုအျပင္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးလုပ္ငန္းေတြကို လုပ္ေဆာင္ေပး မယ္ဆိုရင္ ဦးစားေပးသြားမယ္ ''ဟု စည္ပင္သာယာေရး ဝန္ႀကီးက ေျပာသည္။

ယခုလက္ရွိတြင္ အဆိုပါအမ်ား ပိုင္ကုမၸဏီမွ ကြၽန္းေျမျပင္ ကြင္း ဆင္းေလ့လာျခင္းကို ေဆာင္ရြက္ ေနၿပီး အေျခအေနမ်ားကို တင္ျပၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႕ဝင္ ဦးစိုးစိုးကေျပာသည္။ ယခုကဲ့သို႕ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရာ၌လည္း ၿမိတ္-ေမာ ေတာင္လမ္းၿပီးသြားပါက ခရီးသြား လုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္လာ မည့္အတြက္ ႀကိဳတင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ လိုျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းကေျပာ သည္။

လက္ရွိတြင္ ေရလုပ္ငန္းႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ တည္ ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊ စက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား၊ အဆင့္ျမင့္အိမ္ရာ ဖံြ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား တိုးတက္လာ ၿပီး ေမာေတာင္နယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရး စခန္းဖြင့္လွစ္ျခင္းႏွင့္ အတူ ကုန္သြယ္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားလည္း တိုးတက္လာ ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ထို႕ ေၾကာင့္ ၿမိတ္ေဒသသို႔ ကုန္သြယ္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား၊ ခရီးသြား လုပ္ငန္းမ်ား ျဖင့္ အလည္အပတ္ လာေရာက္မည့္ ဧည့္သည္ မ်ားအား အပန္းေျပေစရန္၊ ေရေျမေတာေတာင္ ကြၽန္းမ်ားႏွင့္ ေဂဟစနစ္ မပ်က္စီးေသးသည့္ သႏၲာေက်ာက္တန္း မ်ား၏ သဘာဝ အလွမ်ားကို ၾကည့္႐ႈခံစားႏိုင္ေစ ရန္အတြက္ ကြၽန္းအပန္းေျဖစခန္း မ်ားကို ၿမိတ္အမ်ားပိုင္ေကာ္ပိုေရးရွင္း လီမိတက္က တည္ေဆာက္လို ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အဖြဲ႕ဝင္ ဦးစိုးစိုးက ေျပာသည္။

''အခုကေတာ့ ကြင္းဆင္းၾကည့္ တဲ့အဆင့္ပါပဲ၊ အဓိကကေတာ့ေရ ခ်ိဳရမယ္၊ ၿပီးေတာ့ မီးမရေပမယ့္လဲ ကိုယ္ပိုင္ မီးစက္ေတြနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ ရင္ေတာ့ရ ပါတယ္၊ ၂ဝ၁၅ေလာက္ မွာေတာ႔ စတင္ေဆာင္ရြက္ျဖစ္ မယ္''ဟု ၄င္းကေျပာသည္၊၊ လက္ရွိတြင္ အဆိုပါ ကြၽန္းမ်ားကို သစ္ ေတာဌာန၊ ေျမစာရင္း၊ ၿမိတ္ခ႐ိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ ၿမိတ္အမ်ားပိုင္ ေကာ္ပိုေရးရွင္းမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား က သြားေရာက္ေလ့လာ ခဲ့ၿပီးျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုကဲ့သို႔ ဟိုတယ္မ်ားတည္ ေဆာက္မည္ဆိုပါက ေျမပိုင္ဆိုင္မႈ ကသာ အေရးႀကီးေၾကာင္း၊ ထို႕ ေနာက္ မွသာ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရ အဖြဲ႔၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြား လုပ္ငန္းဝန္ႀကီးဌာနတို႔ ထံသို႔ တင္ ျပရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဝန္ႀကီးဌာနမွ ဒုတိယ ဝန္ႀကီးေဒါက္တာတင္ေရႊ က ေျပာသည္။

တည္းခိုခန္း ဆိုရင္ေတာ့ စည္ပင္ နဲ႔ၿပီး ပါတယ္။ သို႕ေသာ္ ႏိုင္ငံျခား သား လက္ခံမယ္ ဆိုရင္ေတာ႔ ဟို တယ္/ ခရီးကို တင္ျပရမွာျဖစ္တယ္၊ ဟိုတယ္/ ခရီးအေနနဲ႕ ကလဲ ျမန္ျမန္ ဆန္ဆန္နဲ႔   ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမွာ ပါ။ တကယ္လဲ လိုအပ္ေနတာျဖစ္ တယ္'' ဟု ဒုတိယဝန္ႀကီးေဒါက္တာ တင္ေရြကေျပာၾကား သည္။

ယဥ္ယဥ္လွ (ရန္ကုန္ ဇန္နဝါရီ ၂၄)
ျပည္ေထာင္စုေန႔စဥ္ သတင္းစာမွ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။

0 comments: