Thursday, May 14, 2015

ေမာေတာင္နယ္စပ္ဂိတ္အား ႏွစ္ႏိုင္ငံတစ္ၿပိဳင္နက္ ဖြင့္လွစ္ သြားႏိုုင္ေရးအတြက္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိ


ေမာေတာင္နယ္စပ္ဂိတ္အား ႏွစ္ႏိုင္ငံတစ္ၿပိဳင္နက္ ဖြင့္လွစ္ သြားႏိုုင္ေရးအတြက္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိ

ေမလ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ တနသၤာရီ မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးယံုဘီး က ေမာေတာင္နယ္စပ္ဂိတ္ကို အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာ နယ္စပ္ဂိတ္အျဖစ္ ဖြင့္လွစ္ေပးရန္ ကိစၥႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေမးျမန္းခဲ့သည္။


အဆိုပါ ေမးခြန္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ စီး/ကူး ဒု-ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာပြင့္ဆန္းက လက္ရွိတြင္ ျမန္မာ - ထိုင္းနယ္စပ္ ေမာေတာင္ နယ္နိမိတ္ တိုင္းတာေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ၿပီးျပတ္မႈ မရွိေသးျခင္း၊ ထိုင္းႏိုင္ငံ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ခြင့္ျပဳခ်က္မရရွိေသးျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေမာေတာင္ - ဆင္ခြန္းနယ္စပ္ဂိတ္အား ႏွစ္ႏိုင္ငံတရားဝင္ ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ျခင္း မရွိေသးေၾကာင္းႏွင့္ ထုို္င္းႏိုင္ငံဘက္မွ ဆင္ခြန္းနယ္စပ္ဂိတ္ တရားဝင္ဖြင့္လွစ္ ႏိုင္ေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၊ ဒုတိယသမၼတ ဦးဥာဏ္ထြန္း ဦးေဆာင္ေသာ ျမန္မာ ကိုယ္စားလွယ္အဖဲြ႔၏ ထိုင္းႏိုင္ငံ ခရီးစဥ္အတြင္း ထိုင္းႏိုင္ငံဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုစဥ္တြင္ လည္းေကာင္း၊  တနသၤာရီ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖဲြ႔၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးေဆာင္သည့္ အဖဲြ႔၏ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ ပရာကၽြတ္ ခရီခန္ျပည္နယ္သို႔ သြားေရာက္သည့္ ခရီးစဥ္တြင္ လည္းေကာင္း၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ၊ မတ္လ ၂၁ ရက္ေန႔မွ
၂၅ ရက္ေန႔ အထိ ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ ပရာကၽြတ္ ခရီခန္ ျပည္နယ္၌ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ခရီးသြား ပဲြေတာ္သို႔ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖဲြ႔ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးစီး၍ သြားေရာက္ခဲ့သည့္ ခရီးစဥ္တြင္ လည္းေကာင္း တရားဝင္ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ ပါေၾကာင္း၊ ေမာေတာင္ နယ္စပ္ဂိတ္အား ႏွစ္ႏိုင္ငံတစ္ၿပိဳင္နက္ ဖြင့္လွစ္
သြားႏိုုင္ေရး အတြက္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ပါသည္။
----------------------------------------------------------------------------------------
တနသၤာရီၿမိဳ႕နယ္၊ ေမာေတာင္နယ္စပ္ဂိတ္ကို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာနယ္စပ္ဂိတ္အျဖစ္ဖြင့္လွစ္ေပး ရန္ အစီအစဥ္ရွိ၊ မရွိ ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္းႏွင့္ အေျဖ အျပည့္အစံု

ေမးခြန္း အေၾကာင္းအရာ

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးသည္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံႏွင့္ နယ္နိမိတ္ျခင္း ထိစပ္ေနေသာ တိုင္းေဒသႀကီး ျဖစ္သည့္ အေလ်ာက္ နယ္စပ္ဂိတ္တစ္ခုဖြင့္ထားပါေၾကာင္း၊  ယင္းနယ္စပ္ဂိတ္သည္ ျမန္မာထားဝယ္ခ႐ိုင္ တြင္ရွိသည့္ ထီးစီးနယ္စပ္၊ ၿမိတ္ခ႐ိုင္တြင္ ေမာေတာင္နယ္စပ္၊ ေကာ့ေသာင္းခ႐ိုင္တြင္ ေကာ့ေသာင္း နယ္စပ္ရွိပါတယ္။ ထားဝယ္ခ႐ိုင္တြင္ရွိသည့္နယ္စပ္ႏွင့္ ၁၁-၅-၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ပိတ္ၿပီး ၁၈-၈-၂၀၁၃ ရက္ေန႔တြင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာနယ္စပ္ဂိတ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္မႈ ကုန္စည္းစီးဆင္း မႈမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေနရၿပီး ေကာ့ေသာင္းခ႐ိုင္၊ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕ကို ၁-၉-၁၉၉၆ ခုႏွစ္တြင္ နယ္စပ္ ဝင္/ထြက္ဂိတ္ အျဖစ္သတ္မွတ္ၿပီး ၂၈-၈-၂၀၁၃ ရက္ေန႔တြင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာနယ္စပ္ဂိတ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ၿပီး  နယ္စပ္ဆက္သြယ္မႈ ကုန္စည္စီးဆင္းမႈမ်ား ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ၿမိတ္ခ႐ိုင္ တနသၤာရီၿမိဳ႕နယ္ ေမာေတာင္ နယ္စပ္ဂိတ္အျဖစ္ ၈-၅-၂၀၁၃ ရက္ေန႔တြင္ သတ္မွတ္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္မွ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ရန္ႏွင္‌့ ကုန္စည္စီးဆင္းရန္အတြက္ ဌာနေပါင္းစုံ႐ုံးမ်ားလည္း ဖြင့္ထားခဲ့ပါၿပီျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ကုန္စည္ယာဥ္ႀကီးမ်ားစခန္း၊ စစ္ေဆးေရးဂိတ္၊ ကုန္သိုေလွာင္ခန္းႀကီးမ်ားလည္း ေဆာင္႐ြက္ထား ၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာနယ္စပ္ဂိတ္အျဖစ္ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံ အစိုးရက ေျမသတ္မွတ္ေပးျခင္းမရွိသျဖင့္ ၿမိတ္ခ႐ိုင္၊ တနသၤာရီၿမိဳ႕နယ္ ေမာေတာင္နယ္စပ္ကို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ နယ္စပ္ဂိတ္အျဖစ္ ဖြင့္လွစ္ေပးပါရန္ အစီအစဥ္ရွိ/မရွိႏွင့္ ရွိပါက မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ ဖြင့္လွစ္ေပးမည္ကို သိလိုပါေၾကာင္း ေမးျမန္းပါသည္။

ေျဖၾကားခ်က္

တရားဝင္ႏွစ္ႏိုင္ငံ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး စခန္းသစ္ ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ရန္ ႏွစ္ႏိုင္ငံသေဘာ တူညီခ်က္ရရွိမွသာ တရားဝင္ဖြင္‌့လွစ္ႏိုင္မွာ ျဖစ္သည့္ အျပင္ နယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရး စခန္းဖြင့္လွစ္မည့္ နယ္စပ္ ေဒသတြင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ နယ္နိိမိတ္တိုင္းတာေရးကိစၥမ်ားလည္း ရွင္းလင္းၿပီးျဖစ္ရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးစခန္း တရားဝင္ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ရန္ အတြက္ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီးဦးစီးၿပီးတနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ ဝန္ႀကီးမ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာအႀကီးအကဲမ်ား ပါဝင္သည့္အဖြဲ႔သည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂၂ ရက္ေန႔မွာ ေမာေတာင္ေဒသသို႔ သြားေရာက္၍ ႏွစ္ႏိုင္ငံနယ္နိမိတ္ပဏာမ တိုင္းတာစစ္ေဆးျခင္း မ်ားကိုလည္း ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊

ေမာေတာင္နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္း တရားဝင္ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ေရးအတြက္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္း ဆင္ခြန္းနယ္ စပ္ဂိတ္အား အျမန္ဆုံးဖြင့္လွစ္ႏိုင္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ထိုင္းသံ႐ုံးႏွင့္ ဆက္သြယ္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည့္ အျပင္ ထိုင္းႏိုင္ငံအစိုးရအဖြဲ႕အေနျဖင့္ အထက္အဆင့္သို႔တင္ျပၿပီး ဆင္ခြန္းနယ္စပ္စခန္းကို အျမန္ဆုံးဖြင့္လွစ္သြားမည္ဟု သိရွိရပါေၾကာင္း၊

ထိုင္းႏိုင္ငံဘက္မွ ဆင္ခြန္း နယ္စပ္ဂိတ္တရားဝင္ ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၊ ဒုတိယသမၼတ ဦးဉာဏ္ထြန္း ဦးေဆာင္ေသာ ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕၏ ထိုင္းႏိုင္ငံ ခရီးစဥ္ အတြင္းတြင္လည္း ထိုင္းႏိုင္ငံဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင္‌့့ ေတြ႕ဆုံစဥ္မွာ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးေဆာင္သည့္အဖြဲ႕၏ ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ ပရာကၽြန္ ခရီခန္ျပည္နယ္သို႔ သြားေရာက္သည့္ ခရီးစဥ္မွာ လည္းေကာင္း၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၁ ရက္ေန႔မွ ၂၅ ထိ က်င္းပေသာ ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ ပရာကၽြတ္ ခရီခန္ျပည္နယ္မွာ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ခရီးသြားပြဲေတာ္သို႔ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရ အဖြဲ႕ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးစီး၍ သြားေရာက္ခဲ့သည့္ ခရီးစဥ္မွာ ေသာ္လည္းေကာင္း တရားဝင္ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္မႈ မ်ားကို ျပဳလုပ္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊

ယခု ေနာက္ဆုံးျဖစ္ေပၚ တိုးတက္မႈ အေျခအေနနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး၍  ေမာေတာင္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး စခန္းႏွင္‌့ ႏွစ္ႏိုင္ငံ နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈ ျပဳလုပ္ႏိုင္မည့္ တစ္ဘက္ႏိုင္ငံ ဆင္ခြန္းဂိတ္ ဖြင့္လွစ္ေရးကိစၥႏွင္‌့ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ညႇိႏႈိင္းအစည္း အေဝးပြဲကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၆ ရက္ေနတြင္ ၿမိတ္ၿမိဳ႕၊ ပုလဲသႏၲာ ဟိုတယ္၌ က်င္းပ ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ထိုင္းႏိုင္ငံဘက္ ဆင္ခြန္း ယာယီ နယ္စပ္ဂိတ္ကို အထူးယာယီ နယ္စပ္ဂိတ္အျဖစ္ အဆင့္တိုးျမႇင့္ဖြင့္လွစ္ခြင့္ကို ထိုင္းႏိုင္ငံဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မွ ယခုရက္ပိုင္း အတြင္းမွာ လက္မွတ္ေရး ထိုးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းနဲ႔ ဂိတ္ဖြင့္ပြဲအား ယခုလေႏွာင္းပိုင္းမွာ ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ရန္စီစဥ္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိသည့္ အတြက္ ေမာေတာင္ နယ္စပ္ဂိတ္အား ႏွစ္ႏိုင္ငံ တရားဝင္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး စခန္းအျဖစ္ တစ္ၿပိဳင္နက္ ဖြင့္လွစ္သြားႏိုင္ေရး အတြက္ စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိပါေၾကာင္းကို ျပန္လည္ ရွင္းလင္းေျဖၾကား ပါသည္။

(((ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္)))

0 comments: