Thursday, May 14, 2015

ပင္လယ္ေပ်ာ္မ်ားရဲ႕ ေလ့က်င့္မႈပင္လယ္ေပ်ာ္မ်ားရဲ႕  ေလ့က်င့္မႈ 

ေရေၾကာင္း လူငယ္ သင္တန္း ( ၿမိတ္စခန္းႏွင့္ ကၽြန္းစု စခန္း) အေျခခံ သင္တန္း (၁/၂၀၁၅)ႏွင့္ တန္းျမင့္ သင္တန္း (၁/၂၀၁၅) သုိ႔ တက္ေရာက္ေနသည့္  သင္တန္းသား သင္တန္းသူ မ်ား၏ ေလ့က်င့္ေရး ေဆာင္ရြက္ေန မႈအား တနသၤာရီေရတပ္ စခန္း ဌာနခ်ဳပ္ ဌာနခ်ဳပ္မွဴး က ၾကည့္ရႈ အားေပးေနစဥ္ 


0 comments: