Tuesday, December 24, 2013

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ၿမိတ္ၿမိဳ႕သုိ႔ ခရီးတစ္ေခါက္
စစ္ၿပီးကာလ ျဖစ္၍ ၿမိဳ႕ျပမ်ား ျပန္လည္ အသက္၀င္စ ျပဳခ်ိန္တြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက လြတ္လပ္ေရး မရရင္ ခ်မယ္ ၊ တစ္ႏွစ္အတြင္း လြတ္လပ္ေရး ရေစ့မယ္၊ ဟူေသာ ၾကိမ္း၀ါးသံျဖင့္ ျပည္သူ႔ ရဲေဘာ္ တပ္ဖဲြ႕မ်ားအား ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္းပင္ ဖဲြ႕စည္းေပးခဲ့သည္။ ထုိစဥ္က ၿမိတ္ၿမိဳ႕တြင္ ျပည္သူ႔ ရဲေဘာ္ တပ္ဖဲြ႕ကုိ ဖဲြ႕စည္းရာ ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္မ်ား သာမက ျပည္သူ႔ ရဲေမမ်ားလည္း ပါ၀င္ခဲ့ေလသည္။ ၁၅-၃-၁၉၄၇ ရက္ေန႔တြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ၿမိတ္ၿမိဳ႕သုိ႔ ခရီးတစ္ေခါက္ ေရာက္ရွိလာရသည္။ အေၾကာင္းကား ၿမိတ္ခရုိင္အတြက္ ပါလီမန္ အမတ္ (၂)ေနရာ ကိစၥ ျဖစ္ေလသည္ ။ ၿမိတ္ခရုိင္ ပါလီမန္ အမတ္ (၂)ေနရာတြင္ ဗဟုိ ဖဆပလ အဖဲြ႕ခ်ဳပ္မွ လ်ာထား သတ္မွတ္ေပးလုိက္သူ (၂) ဦးမွာ ဦးေမာင္ေမာင္ခင္ႏွင့္ ဦးဘထြန္းတုိ႔ ျဖစ္သည္။ ထုိစဥ္က ၿမိတ္ၿမိဳ႕တြင္ တက္တက္ၾကြၾကြ လႈပ္ရွားလ်က္ ရွိေသာ ျပည္သူ႔ ရဲေဘာ္ တပ္ဖဲြ႕မွ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သူ ဗုိလ္ထြန္းစိန္ အမည္မွာ ထုိလ်ာထား စာရင္းတြင္ ပါမလာ ေသာေၾကာင့္ မေက်မနပ္ ျဖစ္ၾကသည္။ ထုိအေရး ကိစၥကုိ ေျဖရွင္းရန္ အတြက္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ၿမိတ္ၿမိဳ႕သုိ႔ ေရာက္ရွိ လာရျခင္း ျဖစ္သည္။ 

၁၅-၃-၄၇ ရက္ေန႔ နံနက္ (၁၀) နာရီ အခ်ိန္တြင္ ျဗိတိသွ် ေလတပ္မွ ေလယာဥ္ျဖင့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ၿမိတ္ၿမိဳ႕သုိ႔ ၾကြေရာက္လာရာ ၿမိတ္ေလယာဥ္ကြင္းတြင္ ၿမိတ္ ျပည္သူ႔ ရဲေဘာ္ အဖဲြ႕ ဥကၠ႒ ဗုိလ္ထြန္းစိန္က ဦးေဆာင္၍ ၿမိတ္အေရးပုိင္ အမ္ေအ ေမဘာရီ၊ ရာဇ၀တ္ ၀န္ေထာက္ၾကီး ဦးဘၿငိမ္းႏွင့္ ဘရင့္ေရတပ္ အရာရွိ တုိ႔က ခရီးဦး ၾကိဳဆုိ ျပဳၾကသည္။ 

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ပါးစပ္ဖြင့္ဟရံုမွ် ၿပံဳး၍ တည္ၾကည္ ရႊင္လန္းေသာ မ်က္ႏွာျဖင့္ ၾကိဳဆုိေနၾကသူ မ်ားအား တစ္ဦးခ်င္း လက္ဆဲြ ႏႈတ္ဆက္သည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အလွည့္သုိ႔ အေရာက္တြင္ လက္ဆဲြ ႏႈတ္ဆက္ျခင္း မျပဳပဲ ႏႈတ္ျဖင့္သာ ႏႈတ္ခြန္းဆက္ စကားဆုိ၍ ႏႈတ္ဆက္ ေလသည္။ 

ၿပီးလွ်င္ အနီေရာင္ အလံေထာင့္တြင္ ၾကယ္ျဖဴ တစ္ပြင့္ပါရွိေသာ အလံ စုိက္ထူထားသည့္ RB – 6702 နံပတ္ တပ္ထားေသာ ေမာ္ေတာ္ကားတြင္ ကုိယ္ရံေတာ္ ဗုိလ္ထြန္းလွႏွင့္ ဗုိလ္တစ္ဦး လုိက္ပါၾကလ်က္ အစီအစဥ္ အတုိင္း ေလယာဥ္ကြင္းမွ ႏွစ္မုိင္မွ် ေ၀းေသာ ၿမိတ္ၿမိဳ႕တြင္းသုိ႔ ထြက္ခြာ လာခဲ့သည္။ 

ထုိသုိ႔ ၀င္လာၿပီးေနာက္ ကမ္းနားလမ္းသုိ႔ ေစ်းလမ္းမွ ဆင္း၍ ကမ္းနား (ေအ) လမ္းေထာင့္ အေရာက္တြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ဆႏၵအရ ေမာ္ေတာ္ကား ရပ္ေပးရသည္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္သည္ ေမာ္ေတာ္ကားေပၚမွ ဆင္းကာ ေျခလွ်င္ေလွ်ာက္၍ လမ္းေဘး ၀ဲယာတြင္ ေစာင့္ၾကိဳေနၾကေသာ လူထု အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၊ ေစတနာ့ ၀န္ထမ္း မီးသတ္ တပ္ဖဲြ႕၀င္မ်ား၊ ျပည္သူ႔ ရဲေမမ်ား၏ အေလးျပဳျခင္းကုိ ခံယူရင္း ႏွစ္ဖာလံုခန္႔ ခရီးကုိ လမ္းေလွ်ာက္၍ ျပည္သူ႔ ရဲေဘာ္ တပ္ဖဲြ႕ရံုး တည္ရာ (ယခု ဦးစိန္၀င္း ၀ပ္ေရွာ့ အလုပ္ရံု ) အထိ လာခဲ့သည္။ 

ထမင္းစားၿပီးသည္ႏွင့္ ဘန္ဂလုိ (ဧည့္ရိပ္သာ)သိုိ႔ သြားကာ ဖဆပလ အမႈေဆာင္မ်ား၊ ျပည္သူ႔ ရဲေဘာ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ၿမိတ္ခရုိင္ ပါလီမန္ အမတ္ (၂)ေနရာအတြက္ ေဆြးေႏြးသည္။ ၿမိတ္ခရုိင္ ပါလီမန္ အမတ္ (၂) ေနရာ အတြက္ ဦးေမာင္ေမာင္ခင္ႏွင့္ ဗုိလ္ထြန္းစိန္တုိ႔အား အတည္ျပဳ  ေပး သည္။ ေန႔လည္ (၁) နာရီ အခ်ိန္တြင္ ၿမိဳ႕လူၾကီးမ်ား ၊ အသင္း အဖဲြ႕ေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိ အမွတ္(၁)  အစုိးရ အထက္တန္း ေက်ာင္းတြင္ ဖိတ္ၾကား၍ ရွင္းလင္းပဲြ တစ္ရပ္ ျပဳလုပ္သည္။ 

ထုိေန႔ည (၇) နာရီ အခ်ိန္တြင္ ကမ္းနားလမ္း သဲကြက္ (ယခု ပုလဲ ရတနာ ခန္းမ ေနရာ) ၌ လူထု ရွင္းလင္းပဲြ တစ္ရပ္ ျပဳလုပ္ၿပီး (၁၆-၃-၄၇) ရက္ေန႔ နံနက္ (၉) နာရီ အခ်ိန္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သုိ႔ ျပန္လည္ ထြက္ခြာ သြားခဲ့ေလသည္။ 

၁၉ - ၇- ၇၄ ရက္ေန႔တြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ အမ်ိဳးသား ေခါင္းေဆာင္ၾကီးမ်ား ျဖစ္ေသာ သခင္ျမ၊ ဦးဘခ်ိဳ၊ မန္းဘခုိင္၊ ဦးရာဇတ္၊ ဦးဘ၀င္း၊ မုိင္းပြန္ေစာ္ဘြား စပ္စံထြန္းတုိ႔ နယ္ခ်ဲ႕ အဂၤလိပ္ တုိ႔၏ လုပ္ၾကံခံရသည့္ သတင္းဆုိးၾကီး တစ္ရပ္ကုိ ၀မ္းနည္း ေၾကကဲြစြာ ၾကားသိရသျဖင့္ ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ တစ္ခုလံုး ယူၾကံဳးမရ ျဖစ္ၾကရသည္။ ၿမိတ္အတြက္ ပါလီမန္ အမတ္ (၂)ေနရာ ကိစၥ ေျဖရွင္းၿပီးမွ ၿမိတ္မွ ျပန္သြားခဲ့သည့္မွာ ငါးလပင္ မျပည့္တတ္ေသးေခ်။

`` တစ္ႏွစ္အတြင္း လြပ္လပ္ေရး ရေစ့မယ္ ´´ ဟူေသာ သူ၏ ေၾကြးေၾကာ္သံ၊ သူ၏ ကတိအတုိင္း တစ္ႏွစ္ပင္ မျပည့္မီ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ (၄) ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာပုိင္ လြတ္လပ္ေသာ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ႏုိင္ငံေတာ္ၾကီး အျဖစ္သုိ႔ ေရာက္လာခဲ့သည္ မဟုတ္ပါလား ။ 

 စာေရးသူ - ေမာင္ေျပခ်မ္း (ၿမိတ္)
(၄-၁-၂၀၁၄ ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္မည့္ လြတ္လပ္ေရးေန႔ အထိမ္း အမွတ္ ၾကိဳဆုိ ဂုဏ္ျပဳလုပ္ ဓာတ္ပံုက ေျပာေသာ ၿမိတ္သမုိင္း မွတ္တုိင္မ်ား စာအုပ္မွ ကူးယူ ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။ )


0 comments: