Friday, December 20, 2013

ဆီးဂိမ္း ၿပိဳင္ပဲြ၀င္ ၿမိတ္သူေလးကုိ အားေပးၾကပါ

ဆီးဂိမ္း ၿပိဳင္ပဲြ၀င္ ၿမိတ္သူေလးကုိ အားေပးၾကပါအံုး (၂၁)ရက္ေန႕တြင္ (၁း၃၀) အခ်ိန္ ဂ်ဴဒိုျပိဳင္ပြဲ၏ေနာက္ဆံုးေန႕ရက္ တြင္ ၇၈ကီလို အထက္တန္း တြင္ ျမိတ္သူေလး ခင္မ်ိဳးသူ ပါ၀င္ယွဥ္ျပိဳင္ပါမည္။ ၿမိတ္သူ/ ၿမိတ္သားမ်ား အားေပးၾကပါ။

0 comments: