Thursday, July 16, 2015

ေသာက္ေရ/သံုးေရ စနစ္တက်ရရွိေရး တနသၤာရီၿမိဳ့၌ ေရပိုက္လိုင္းမ်ား သြယ္တန္းေပးလ်က္ရွိ

ေသာက္ေရ/သံုးေရ စနစ္တက်ရရွိေရး တနသၤာရီၿမိဳ့၌  ေရပိုက္လိုင္းမ်ား သြယ္တန္းေပးလ်က္ရွိ
တနသၤာရီ - ဇူလိုင္လ (၁၄) ရက္
တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၊   ၿမိတ္္ခရိုင္-တနသၤာရီၿမိဳ့၏ေျမေအာက္ေရေက်ာသည္ သတၱဳေက်ာမ်ားရွိေန၍ လက္တူး တြင္းႏွင့္ စက္ေရတြင္းမ်ား၏(၈၀%)သည္ သတၱဳဓါတ္မ်ား ပါ၀င္ေသာေရမ်ား ပါ၀င္ေနၿပီး၊ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ား ကလည္း ေခ်ာင္းႀကီး၊ ေခ်ာင္းငယ္ျမစ္ႏွစ္သြယ္မွ သဘာ၀ျမစ္ေရ ကိုေသာက္ေရ/သံုးေရ/ ခ်ိဳးေရအျဖစ္ ယခုအခ်ိန္အထိ သံုးစြဲ လွ်က္ ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ သို႔ပါ၍ သန္႔ရွင္းသည့္ေသာက္ေရ/ သံုးေရ စံနစ္တက်ရရွိေစေရး အတြက္ ဓါးေသြးေခ်ာင္း ေရတံခြန္မွ တစ္ဆင့္  ၿမိဳ့တြင္းရပ္ကြက္ႏွစ္ရပ္ကြက္ အတြင္းရွိ ေဒသခံျပည္သူအိမ္ေထာင္စု (၁၀၀၀)ေက်ာ္တို႔ အတြက္ ေသာက္ေရ/ သံုးေရ စံနစ္တက်ေပးေ၀ေရးေဆာင္ရြက္ လိုေၾကာင္း တင္ျပေတာင္းခံမႈအရ တနသၤာရီတိုင္း ေဒသႀကီး အစိုးရ အဖြဲ႔၏ (၂၀၁၅-၂၀၁၆)ေဒသ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ရန္ပံုေငြက်ပ္သိန္း(၂၂၉.၄၅)ျဖင့္ ၿမိဳ့နယ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ ဥကၠဌဦးအင္ကိုႏွင့္ ေကာ္မတီ၀င္မ်ားမွ ႀကီးၾကပ္၍ ရပ္ကြက္ႏွစ္ခု အတြင္းလမ္းမ်ား အတိုင္းေရေျမာင္းမ်ား အတြင္းေရပိုက္လိုင္းမ်ား သြယ္တန္းေပးလ်က္ရွိရာ (၈၀%)ၿပီးစီးေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ ဓါးေသြးေခ်ာင္းေရတံခြန္ ဆိုသည္ကားအေလာင္းမင္းတရားႀကီးကိုယ္တိုင္ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၁၂၁-ခုႏွစ္၊တပို႔တြဲလဆန္း(၁၃)ရက္ေန႔အရုဒၶယၿမိဳ့သို႔စစ္ခ်ီစဥ္ကေအာင္ျမင္နင္းခဲ့၍တနသၤာရီမင္းတို႔၏ၿမိဳ့ေစာင့္
စစ္သည္ေတာ္မ်ားကင္းေစာင့္ရင္းဓါး/လွံမ်ားေသြးခဲ့သည့္ဓါးေသြးအရာမ်ားယေန႔အထိထင္ထင္ရွားရွားရွိေနေသး
သျဖင့္ ဓါးေသြးေခ်ာင္းဟုအမည္တြင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

 ၄င္းဓါးေသြးေခ်ာင္းမွတစ္ဆင့္ ဂါလံ(၅၀၀၀၀)ဆံ့ႏွင့္ ဂါလံ(၁၀၀၀၀)ဆံ့ေရသိုေလွာင္ ကန္ႏွစ္ခု အတြင္းေရမ်ား သိုေလာင္ထားရွိၿပီး ၄င္းမွတစ္ဆင့္ ၿမိဳ့တြင္းသို႔ေရပိုက္လိုင္း မ်ားျဖင့္ေတာက္ေလွ်ာက္ သြယ္တန္းေပးလွ်က္ရွိပါသည္။
 
ယင္းသို႔သြယ္တန္းေပးလ်ကိရွိေသာ ပိုက္လိုင္း အရြယ္အစားမ်ားမွာ သံုးလက္မအရြယ္ေပ(၅၀၀၀) ၊ႏွစ္လက္မအရြယ္ ေပ(၉၀၀၀) ႏွင့္(၁.၅)လက္မအရြယ္ (၂၂၄၀၀)ေပ စုစုေပါင္းေပ(၃၆၄၀၀)ေပ ရွိၿပီးေရပိုက္လိုင္းမ်ား သြယ္တန္းၿပီးစီး ပါက တနသၤာရီၿမိဳ့ ေခ်ာင္းႀကီးရပ္ကြက္ ၊ေခ်ာင္းငယ္ရပ္ကြက္တို႔မွေဒသခံျပည္သူမ်ား အိမ္ေထာင္စု၀င္မ်ား အေနျဖင့္  သန္႔ရွင္းေသာေသာက္ေရ/သံုးေရကို မိမိတို႔စိတ္ႀကိဳက္လံုေလာက္စြာရရွိနိုင္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိခဲ့ရသည္။
                                                                  

0 comments: