Thursday, November 7, 2013

ထား၀ယ္သားမ်ား အက်ိဳးလိုလားသူ မွ ကိုးကားစရာ ဥပေဒမ်ားျဖင့္ ျပန္လည္ေျဖၾကား ေပးေစလိုပါတယ္

" ထား၀ယ္သားတို႔ ဘာလုပ္ၾကမလဲ " ဟု "ထား၀ယ္သားမ်ားအက်ိဳးလိုလားသူ" မွ ေရးသားၿပီး ၿမိတ္ပုလဲေျမ ၀က္ဆိုဒ္ http://myeiknews.blogspot.com/2013/11/blog-post_4.html တြင္ ေရးသားေဖာ္ျပထား သည္ကို အမ်ားျပည္သူ သိရွိေစရန္ ေမးခြန္းမ်ားျဖင့္ ျပန္လည္ေမး ျမန္းလိုက္ပါသည္။ ……
( အဆိုပါေမးခြန္းမ်ားကို ထား၀ယ္သားမ်ား အက်ိဳးလိုလားသူ မွ ကိုးကားစရာ ဥပေဒမ်ားျဖင့္ ျပန္လည္ေျဖၾကား ေပးေစလိုပါတယ္)
 

ယခုတေလာ ထား၀ယ္ၿမိဳ႕၊ ကေျမာကင္းလမ္းရွိ လယ္ယာေျမမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာပိုင္မ်ားနဲ႔ လယ္သမားမ်ား ပဋိပကၡျဖစ္မႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာမ်ား၊ သတင္းဌာနမ်ား၊ ဂ်ာနယ္မ်ားတြင္ ဟိုးေလးတေက်ာ္ျဖစ္လ်က္ရွိပါသည္။


ယင္းျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အစိုးရဖက္မွ ၄င္းလယ္မ်ားသည္ ၁၉၇၃ခုနွစ္၊ မတ္လ ၂၄ ရက္ေန႔ (စေနေန႔) ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ျပန္တမ္းအရ ၿမိဳ႕ေျမျဖစ္ေၾကာင္းကို လည္းေကာင္း၊ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ေမလ (၃)ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္သည့္ တုိင္းၿငိမ္၀ပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႕၏ ပံုမွန္ အစည္းအေ၀း (၃/၉၀) ဆံုးျဖတ္ခ်က္ အပိုဒ္ (၃၉) အရ ယင္းေျမမွာ လယ္ယာေျမႏိုင္ငံပိုင္ျပဳလုပ္ေရး ဥပေဒအရ လယ္ယာေျမ ကို အျခားနည္း အသံုးျပဳခြင့္(လန/၃၉) ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္းတို႔ကိုသာ အႀကိမ္ႀကိမ္ေျပာဆိုခဲ႔ပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္႔အေနျဖင့္ ေမးျမန္းလိုသည္မွာ -

(၁) ၿမိဳ႕ေျမအျဖစ္ သတ္မွတ္သည့္ ျပန္တမ္းသည္ ဥပေဒအရ ေျမယာသိမ္းသည့္ အမိန္႔ျပန္တမ္း ျဖစ္ပါ သလား ?

(၂) အမ်ားသူငွာ သိေအာင္ေၾကညာရမည့္ လန/၃၉ ေျမသိမ္းျပန္တမ္းကို
အဘယ္ေၾကာင့္မေၾကညာ သနည္း ?

(၃) အဆိုပါလယ္ေျမမ်ားကို သိမ္းဆည္းထားၿပီးျဖစ္သည္ဆိုပါက ေျမသိမ္းအမႈတြဲကို ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ျဖင့္ ျပည္သူအမ်ားသိရွိရန္ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ ေၾကညာမည္နည္း။

(၄) ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ေမလ (၃)ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္သည့္ တုိင္းၿငိမ္၀ပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႕ ၏ ပံုမွန္အစည္းအေ၀း (၃/၉၀) ဆံုးျဖတ္ခ်က္ အပိုဒ္ (၃၉) အရ သိမ္းဆည္းထားပီးျဖစ္သည္ဆိုပါက အဆိုပါ ေျမသိမ္းဥပေဒႏွင့္အညီ သိမ္းယူၿပီးျဖစ္ပါသလား?

(၅) အဆိုပါ သိမ္းဆည္းထားသည့္ လယ္ယာေျမမ်ားသည္ ဘိုးဘြားစဥ္ဆက္လုပ္ကိုင္ စားေသာက္လာ သည့္ လယ္သမားမ်ားအတြက္ အိမ္ယာေျမအျဖစ္ ျပဳလုပ္ခြင့္မရွိပဲ၊ အစိုးရႏွင့္ခ႐ိုနီမ်ား အတြက္သာ အိမ္ယာေျမ အျဖစ္ျပဳလုပ္ခြင့္ ရွိပါသလား ?

(၆) အႏွစ္ (၂၀) ေက်ာ္ၾကာ က်ဴးေက်ာ္ထြန္ယက္စိုက္ပ်ိဳးစားေသာက္ေနၾကသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေရးသား ထားသည္မွာ - ၁၈၇၆ ခုႏွစ္ ေအာင္ျမန္မာျပည္ေျမႏွင့္ အခြန္အက္ဥပေဒပုဒ္မ - ၇ အရ ကို သင္သိပါသလား ?

(၇) ျပည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ပိုင္ေသာ ကိုယ္ပိုင္ပစၥည္းမ်ားကို အစိုးရတာ၀န္ရွိသူမ်ားမွ မတရားဖ်က္ဆီးခြင့္ရွိပါသလား?

(၈) ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးေျပာေသာ ျပည္သူဗဟိုျပဳဆိုသည္မွာ ျပည္သူမ်ားကို ေမာက္မာ႐ိုင္းစိုင္းစြာ ေျပာဆိုဆက္ဆံျခင္းကို ဆိုပါသလား?

မွတ္ခ်က္ ။ ။ ျပည္သူေတြ ဥပေဒနားမလည္ဘူးဆိုပီး ၿဖီးျဖန္းေျဖဆိုျခင္း သည္းခံပါ။

လိုရင္းတိုရွင္းကိုသာ ျပတ္ျပတ္သားသားေျဖေပးေစလို ပါတယ္။

ကိန္းဂဏန္းေတြနဲ႔ ေ၀႔၀ိုက္ၿပီး အေျဖမေပးပါနဲ႔လို႔ ေတာင္းဆိုခ်င္ ပါတယ္။

သင္ေျဖဆိုၿပီးပါက ထား၀ယ္သားမ်ားဘာလုပ္မည္ကို ျပန္လည္ေျဖၾကားေပးပါမည္။

https://www.facebook.com/peoplefromdawei မွ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။

1 comments:

dawei zinminoo said...

ကၽြန္ေတာ္ထားဝယ္ လူငယ္တစ္ဦး ဥပေဒ ဆုိေတာ ့ အခု မွ ၾကားခဲ့တာ မဟုတ္ ပါ ဥပေဒ ထဲမွ ရွိေနတဲ့စာသားေတြ ေတာ့ ေကာင္းမွသိတဲ့ဗ်ာ အခုေတာ့ ဘယ္လုိ႕ ျဖစ္လုိ႕ ခ်မ္းသားေနတဲ့ သူေတြ အစုိးရေတြ ဘာလုိ႕ေနတာ လဲ အခု ကိစၥ လယ္သမားေတြ ခံစားေနရတာေတြ လယ္ယာ ေျမ ဆုံးရူံးတာေတြ အစုိရ ကုိ တရားစဲြ ျခင္း တယ္ဗ်ာ ဘာလုိစဲြ ရမွလဲ

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ဗ်ာ