Wednesday, April 22, 2015

အျမန္ေရယာဥ္ေပၚမွ ျပဳတ္က်၍ လူေသဆံုး

အျမန္ေရယာဥ္ေပၚမွ ျပဳတ္က်၍ လူေသဆံုး

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၂ ရက္ေန႔ နံနက္ ၁၁ နာရီခဲြ အခ်ိန္ခန္႔တြင္ ၿမိတ္ၿမိဳ႕မွ တနသၤာရီၿမိဳ႕သုိ႔ ေျပးဆဲြေသာ ဒုိ႔ေတာရြာ  အျမန္ေရယာဥ္၌ ခရီးသည္ အျဖစ္ လုိက္ပါလာသူ တစ္ဦး သည္ အျမန္ေရယာဥ္ေပၚမွ ျပဳတ္က်၍ ေသဆံုးသြားေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိခရီးသည္မွာ ၿမိတ္ၿမိဳ႕ တလုိင္းစုရပ္ေန ဦးေစာဂ်ဲလီ အသက္ (၅၂)ႏွစ္၊ (အဘ) ဦးဖုိးခင္ ျဖစ္ၿပီး ၿမိတ္မွ တနသၤာရီၿမိဳ႕သုိ႔ ဒုိ႔ေတာရြာ အျမန္ေရယာဥ္ျဖင့္ သြားေရာက္စဥ္ တနသၤာရီၿမိဳ႕နယ္ အေနာက္သရဖံု ဆိပ္ကမ္း အျမန္ေရယာဥ္ ဆုိက္ကပ္ရာ၌ ေရထဲ ျပဳတ္က် ေသဆံုး သြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

0 comments: